Asser Simon Chræmmer Jørgensen

Asser er uddannet civilingeniør i arkitektur og integreret bygningsdesign. Med 12 års erfaring fra arbejdet med bæredygtighed og energieffektivitet i byggeriet – blandt andet fra Center for Energibesparelser, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen – medbringer Asser en stor portefølje af projekter blandt andet fra udviklingen af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og arbejdet med genbrug og genanvendelse i byggerietHos Transition rådgiver Asser i, hvordan vi øger bæredygtigheden i byggerier og hjælper private og offentlige aktører med at udvikle og implementere konkrete bæredygtige og cirkulære løsninger i praksis. Asser er uddannet DGNB-konsulent og arbejder med alle områder indenfor DGNB såsom udarbejdelse af EPD’er, LCA-analyser, LCC-analyser og koncepter inden for biodiversitet og grøn byggeplads. 

Rådgiver livscyklusvurdering og bæredygtighed i byggeriet 
Telefon: 2970 2527
e-mail: asser@transition.nu