Julie Skov

Julie er ingeniør med speciale i energi, indeklima og bæredygtighed i byggeriet. Hun har erfaring med at arbejde med livscyklusvurderinger (LCA), DGNB-certificeringer og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse i en række bygge- og renoveringsprojekter. Hos Transition har Julie primært arbejdet med cirkulær økonomi og i den forbindelse har hun været en aktiv del af at kortlægge og beregne miljø- og klimapåvirkninger fra materialer, fødevarer og processer i forskellige projekter. Julie har således bl.a. arbejdet med at identificere materialer til genbrug til et landskabsprojekt i Køge med Pension Danmark som bygherre og i forbindelse med en renovering og tilbygning til Frydenstrandskolen i Frederikshavn Kommune, arbejdet med en helhedsvurdering af materialer, hvor b.la. CO2 udledning, totaløkonomi og design for adskillelse er blevet vurderet for forskellige materialer. 

Rådgiver, Livscyklusvurdering og Bæredygtighed i byggeriet 

Telefon: 6147 1746

e-mail: julie@transition.nu