Kristoffer Slottved

Kristoffer har været helt inde i kernen af udviklingen af den kommunale ejendomsadministration gennem sine næsten 10 år i Kommunernes Landsforening. Kristoffer har derfor både erfaringer fra arbejdet med kommunernes politiske interessevaretagelse og politikudvikling både med politikere fra EU, Folketinget og kommunerne, og med energiplanlægning, digitalisering og klimaindsatsen på tværs af kommunerne
og i de enkelte kommuner. Han har derfor også indgående erfaring med at udvikle og lede projekter, særligt indenfor kommunal dataindsamling og -anvendelse.

Kristoffer har i den forbindelse været med til at udvikle og starte projektet Databaseret Energiledelse på et tidspunkt, hvor alle endnu ikke havde fået øjnene op for de store gevinster der er at hente i en databaseret tilgang til driften af de kommunale ejendomme. Gennem dette, og en række andre projekter, har Kristoffer oparbejdet en stor viden om kommunernes udfordringer indenfor indsamlingen og anvendelsen af valide ejendoms- og forbrugsdata.

Hos Transition har Kristoffer fået det kommunale arbejde med at implementere databaseret energiledelse yderligere ind under huden gennem en række projekter, der fokuserer på at bringe kommunerne det næste skridt på vejen til forankring.

Rådgiver, Energi og Indeklima

Telefon: 2383 1532

e-mail: kristoffer@transition.nu