Luise Møller Johansen

Luise er energiantropolog og ansvarlig for det antropologiske arbejde i Transition. Luise gennemfører antropologiske analyser og fungerer som rådgiver med udgangspunkt i kvalitative værktøjer. Luise har redskaberne til at kunne undersøge et bredt felt af emner via kvalitative og kvantitative metoder og derigennem kunne tænke brugernes behov ind i en bred vifte af initiativer og løsninger. Luises redskabskasse dækker alt fra interview, observation, fokusgruppeundersøgelse, metodedesign, kvalitativ metode, kvantitativ metode, journalistisk formidling og adfærdsdesign.

I Transition arbejder Luise på projekter, hvor det antropologiske arbejde bidrager med en større forståelse af de specifikke brugeres adfærd. Fremfor fx en ren teknisk screening, bidrager antropologien med indsigter om brugerne og kortlægger deres adfærd, hvilket der bliver taget højde for i beregninger og handlingsplaner. Luise har desuden været med til at udvikle den energiantropologiske metode, som Transition arbejder efter. 

Rådgiver, Antropologi og Adfærdsdesign

Telefon: 5190 9752

e-mail: luise@transition.nu