Lukas Blander Enevoldsen

Lukas er uddannet diplomingeniør fra Aarhus Universitet. Hans specialeområder er bæredygtighed i byggeriet, energi og indeklima, og han har rådgivet både private og offentlige aktører i at energieffektivisere og energioptimere med fokus på bæredygtigt byggeri, der er sundt at opholde sig i. Hos Transition bidrager Lukas i vores projekter med livscyklusanalyser (LCA), DGNB og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Han har i den forbindelse skrevet afgangsprojekt i samarbejde med Transition om det Realdania-støttede projekt på Toppedalskolen i Vesthimmerland, hvor fokus bl.a. var på materialeudvælgelse og klimamæssigt bæredygtige løsninger. 

Rådgiver, Bæredygtighed i byggeriet

Telefon: 3028 8142
e-mail: lukas@transition.nu