Malene Aaby

Malene er civilingeniør og energirådgiver med speciale i bæredygtig energi og databaseret energiledelse. Malene arbejder for at fremme den grønne omstilling gennem brug af data til energieffektiviseringer af bygninger. Hun har særligt erfaring og kompetencer indenfor anvendelse af data og digitale værktøjer, som bl.a. kan bidrage til kortlægning af energiforbrug og indeklima, identifikation og realisering af effektiviseringspotentialer, forbrugs- og performanceanalyser og implementering af databaseret energiledelse. Hos Transition gør hun det i projekter for enkelte kommuner, hvor opgaverne løses med udgangspunkt i den pågældende kommunes aktuelle udfordringer, muligheder, ønsker og behov, så der implementeres et energistyringssystem, som matcher den enkelte kommune bedst muligt. Samtidig er hun også involveret i flere rapporter om databaseret energiledelse, hvor der ud fra specifikke projekters erfaringer udledes udfordringer, læringspunkter og anbefalinger ifm. implementering af databaseret energiledelse til gavn for kommuner, som gerne vil forbedre deres energiledelsesindsats.  

Rådgiver, Energi og Indeklima

Telefon: 2984 0800
e-mail: maa@transition.nu