Fredensborg

I Fredensborg kommune udfører vi energiledelse på SMV’er opdelt i klynger udfra brancher eller geografi. Vi tager de centrale begreber og fremgangsmåder fra Energiledelse og tilpasser den enkelte virksomhed og samtidig fastlægger vi fokus for indsatsen hos den enkelte virksomhed. I forlængelse heraf udarbejdes handlingsplaner, hvorefter vi sammen med virksomheden foretager implementeringer udfra handlingsplanen. Nogle tiltag vil kunne gennemføres af virksomheden af alene, mens Transition vil bistå med andre mere tekniske løsninger.  Rådgiveren fra Transition bistår den enkelte virksomhed i implementeringen af energiledelse samt gennemførsel af energibesparende tilbage.