Silkeborg logo

Transition udfører energiledelse i offentlige institutioner i Silkeborg Kommune. Erfaringer fra energistyrelsen viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug med 15-30 % ved at indføre energiledelse.

Projektet løber frem til foråret 2016 og skal understøtte Silkeborg kommunes øvrige aktiviteter for at nedbringe energiforbruget i deres kommunale ejendomme.

 

Projektet kommer i forlængelse af et samarbejde mellem Transition og Silkeborg kommune om energirenovering af bygningsmassen og de tekniske installationer i over 100 offentlige bygninger.