logoRealdania har bevilget 500.000 kr. til en undersøgelse af indeklimaet i huse, der står over for energirenovering.

På denne måde kan vi få afdækket, hvilken indflydelse en energirenovering har på indeklimaet.

 

”Dårligt indeklima går ud over sundheden og kvaliteten af det liv, vi lever indendørs. Vi håber, undersøgelsen bringer os nærmere en konkret viden om, hvad der sker med indeklimaet, når vi gennemfører renoveringsopgaver.”

I de tekniske undersøgelser måler vi bl.a. partikler, temperatur og luftens fugtniveau. Sideløbende med det gennemføres der interviews med beboerne om deres sundhed, komfort og adfærd. Observationerne skal være med til at afgøre, hvilke handlemønstre, der har særlig indflydelse på indeklimaet.

Projektet udføres i et samarbejde med Transition, Gladsaxe kommune, Aarhus universitet og Realdania.

Gladsaxe logoau-ingenioerhoejskolen_da