Evershelter

Som alternativ til flygtningelejre, ofte bestående af telte, har firmaet Evershelter udviklet Lifeshelter. Lifeshelter er en enkelt bæredygtig og velisoleret konstruktion, der markant forbedrer levevilkår for beboere i flygtningelejre. Et andet kendetegn ved Lifeshelter er, at det er en holdbar struktur med en lang levetid, der både kan omdannes til en permanent bolig, inddrages som tagkonstruktion eller genanvendes som isoleringsmateriale i eksisterende byggeri.

 

I takt med at Lifeshelter skal udbredes er der en lang række test der skal udføres for at illustrere egenskaber og styrker. Vi skal agere som både generalister og specialister. For en lang række tests, bliver vores rolle at indsamle data fra specialister og formulere Lifeshelters egenskaber på baggrund af dem. Indenfor energi og indeklima vil vi også være specialisterne der foretager tests, nedbryder data og beskriver egenskaberne. To af de væsentligste elemeter i vores rolle er arbejdet med genanvendelse af shelterets materialer som isoleringsmateriale og udarbejdelse af en BSIM model. I arbejdet med genanvendelse fokuserer vi både på materialets egenskaber og de forretningsmodeller der kan understøtte genanvendelsen. Når vi laver en BSIM model er det for at kunne simulere shelterets egenskaber under andre klimaforhold end de lokationer hvor der er foretaget fysiske målinger. Udarbejdelsen af BSIM modellen kræver blandt andet opsæt af udstyr og indsamling af data fra de flygtningelejre hvor shelteret i øjeblikket er sat op.

 

Processen er kendetegnet ved tæt koordinering med Evershelter, hvilket betyder at indsatsen løbende tilpasses forretningens udvikling.

 

Vigtige elementer er:

  • Opstart med fokus på forståelse af produkt og forretning
  • Gensidigt forventningsafstemning på kompetencer
  • Gensidigt forventningsafstemning på opgaver
  • Løbende ressource og opgavevurdering
  • Løbende kvalitetssikring