Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Brændstofvirksomheden Q8 har ambitioner om bæredygtig drift. Det indebærer blandt andet, at tankstationerne i Danmark skal drives ved mindst mulig miljøpåvirkning. Transition har lavet energiscreeninger, hvor et sammenspil mellem energifaglige og antropologiske kompetencer har ført til konkrete energioptimeringsforslag.   Transition gennemførte energiscreeninger og antropologiske undersøgelser på to repræsentative …