silkeborg-forsyning

Et vigtigt element i den danske energiforsyning er den infrastruktur som fjernvarmenettet udgør. I takt med at fjernvarmenettet er blevet udbygget har det danske samfund reduceret sin afhængighed af fossile brændsler.

Ved at anvende denne infrastruktur til at indsamle den overskudsvarme der i dag enten spildes eller endda forbruger energi til afkøling kan behovet for fossile brændsler reduceres yderligere.

Potentialet for indvinding af overskudsvarme i Danmark er stort, både fordi fjernvarmenettets infrastruktur øger tilgængeligheden, og fordi der produceres store mængder overskudsvarme i fx industrivirksomheder og detailvirksomheder. Transition arbejder sammen med forsyningsselskaber, kommuner og virksomheder med henblik på at realisere potentialet for indvinding af overskudsvarme.

 

Processen for projektet:

 

  • Kontakt til relevante virksomheder
  • Screening for potentiale for overskudsvarme
  • Indsamling af relevant data
  • Kontakt til kølemontører og facility management
  • Beregning af potentialet for overskudsvarme
  • Rapportering og overdragelse af resultater