Rapport for Energistyrelsen “Sprogbrugsanalyse”

Transition har lavet forskellige antropologiske analyser for Energistyrelsen, som netop er blevet publiceret. En af analyserne handler om persontyper identificeret gennem interviews med boligejere omkring renoveringsprocesser i deres hjem.

 

“Selvom varmepumper i højere og højere grad er en kendt varmekilde, som borgerne har tillid til som en effektiv varmekilde, er der forvirring omkring de forskellige typer af varmepumper, som kaldes alt fra luft-ventilator til pumpe-varme. Når der er forvirring fra borgernes side, bør der være konsistens i ordvalget fra rådgiverens side, så fx luft-vand-varmepumper ikke i flæng bliver kaldt luft-vand-anlæg eller lignende.”

 

Læs hele publikationen her: Rapport om sprogbrugsanalyse ved energirådgivning