Energirådgivning med udgangspunkt i jeres situation
Hos Transition tager vi udgangspunkt i problemet. Vi er overbeviste om, at I opnår den bedste løsning, hvis vi som rådgivere har forstået, hvad det helt præcis er for et problem, I står med.  Vi har ikke foruddefinerede løsninger eller koncepter. Vi har erfaringer og kompetencer.

Tværfaglige analyser giver retvisende overblik
Vi arbejder ud fra en holistisk og tværfagligt tilgang, hvor vi bl.a. bruger:

  • Antropologi
    Vi interviewer brugerne, observerer deres adfærd og faciliterer videndeling og processer.
  • Dataanalyse
    Vi strukturerer, bearbejder og analyserer. Vi arbejder blandt andet med forbrugsdata, produktionsdata, bygningsdata og indeklimadata.
  • Tekniske analyse
    Med udgangspunkt i en energiteknisk faglighed, analyserer vi bygninger, industrille processer eller vedvarende energiprojekter.

Vi belyser så mange vinkler som muligt med de alsidige fagligheder vi har i Transition.

Ved at koble flere fagligheder sammen og analysere jeres problem som en helhed – frem for at detailfokusere på én faglighed – får vi det bedste overblik og undgår at stirre os blinde på en enkelt detalje.

Resultatet
Det hele munder ud i en samlet analyse med en række løsningsbeskrivelser, som kunden så kan vælge fra. Der er nemlig næsten altid flere måder at løse udfordringerne på – men det er jer som, der skal træffe det endelige valg.