Klima og bæredygtighed er blevet kommercielle elementer for virksomheder, og kan medvirke til at opnå differentiering. Samtidig er der øget opmærksomhed på kommunikation af bæredygtighed både nationalt og i EU. Myndigheder som Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet Tænk samt EU’s kommende Green Claims Initiative har alle fokus på aspekter af ‘greenwashing’. Derfor efterspørger flere virksomheder hjælp med at få forståelse for kommunikation og markedsføring af bæredygtige indsatser. 

Greenwashing og greenhushing 

De fleste er nok bekendt med begrebet ‘greenwashing’, som er kendetegnet overdreven og vildledende markedsføring, hvor en virksomhed eller organisation præsenterer sine produkter eller aktiviteter som mere miljøvenlige og bæredygtige, end de egentlig er. Dette sker oftest grundet en manglende forståelse af lovgivningen herom.  

Virksomheder og organisationer kan nemt træde forkert, og desværre har frygten for at blive stemplet som greenwasher ført til begrebet ‘greenhushing’. Dette er kort fortalt, når man underkommunikerer sin grønne indsats, ved at undlade at fortælle om de grønne tiltag man foretager sig, eller om produktets certificeringer.  

‘Greenhushing’ er et problem, da den fratager virksomheden eller organisationen en klar konkurrencefordel. Derudover mister virksomheden eller organisationen evnen til at inspirere andre til at indføre lignende bæredygtige tiltag.  

Både ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’ bremser en nødvendig udvikling mod flere grønne tiltag i erhvervslivet og det offentlige. Det er derfor vigtigt at finde den rette balance i kommunikationen af bæredygtige tiltag.  

I Transition har vi en lang række ydelser, der medvirker at din virksomhed får en mere bæredygtig profil. Når disse er implementeret, skal de kommunikeres. Men flere virksomheder formår ikke at kommunikere deres bæredygtige initiativer effektivt og transparent. 

Dette kan vi hjælpe med:  

  • Vidensløft om reglerne for markedsføring af bæredygtighed 
  • Vejleder virksomheder med at kommunikere deres bæredygtige initiativer i overensstemmelse med deres DNA og de gældende retningslinjer.  
  • Udarbejder tekster og andet kommunikationsmateriale. 
  • Guider jeres kommunikation i overensstemmelse med jeres ‘tone-of-voice’. 

Tag fat i Malene Køster Lasthein chef for bæredygtighed og strategi hos Transition, hvis I ønsker at finde den rette balance i jeres kommunikation af bæredygtige tiltag.