Få hjælp til at navigere i det konstant udviklende ESG-landskab, sikre gennemsigtighed og efterlev lovkrav i jeres organisation ved at lade Transition styre jer igennem rapporteringsprocessen.  

Bæredygtighed fylder mere og mere hos virksomheder og organisationer og det er ikke længere nok kun at rapportere på den finansielle bundlinje. Der er også en forventning om gennemsigtighed på den sociale og miljømæssige bundlinje. Virksomheder skal populært rapportere præstationer på den ”tredelte bundlinje” (Eng: “Triple Bottom Line”) ud fra den erkendelse, at økonomisk bæredygtighed, og dermed den almindelige og traditionelle finansielle bundlinje, ikke er tilstrækkelig, da den ikke rummer virksomhedens klimapåvirkning og CSR-indsatser. Derfor bliver udviklingen af den tredelte bundlinje betragtet både som et ledelsesværktøj såvel som et rapporteringsværktøj og taler til ledelsesmantraet:  

“… det du ikke måler, kan du ikke styre…” 

Der findes i dag flere udtryk, der dækker samme behov for større gennemsigtighed. Blandt andet bruges betegnelserne: Corporate Social Responsibility (CSR),  Environmental Social Governance (ESG), klimaregnskab, bæredygtighedsrapport osv. Dertil er der flere regler på området som virksomheder og organisationer skal forholde sig til, herunder Årsregnskabsloven §99a, Corporate Sustainability Reporting Direktivet (CSRD), EU-Taksonomien, Corporate Sustainability Due Diligence Direktivet (CSDD). Fælles for dem alle er et ønske om at måle og kommunikere samfundsansvar. 

Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

Med direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU. Disse inkluderer:

   • Miljøforhold, herunder reduktion af virksomhedens klimapåvirkning.
   • Sociale forhold og personaleforhold.
   • Respekt for menneskerettigheder. 
   • Arbejdsforhold og lige muligheder for alle.
   • Antikorruption og bestikkelse. 
   • Virksomhedsetik og -kultur samt kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici.

Loven indføres gradvis og vil over tid omfatte flere virksomhedstyper og størrelser 

Årsager og fordele ved rapportering af bæredygtighed 

Det er dog ikke kun relevant for store virksomheder, som er pålagt ansvar under CSRD-direktivet. Også mindre virksomheder oplever et stigende krav om gennemsigtighed, afrapportering og målsætninger på samfundsansvar.  

Foruden lovkrav kan omdømme, efterspørgsel fra kunder, medarbejderfastholdelse og talent tiltrækning være årsager til at virksomheder påbegynder, og aktivt arbejder med, at forbedre deres bæredygtige indsatser og herunder den årlige rapportering om bæredygtighed.   

Et bedre omdømme og transparent rapportering om virksomhedens samfundsansvar kan også være afgørende for forbedret adgang til kapital, da flere investorer og institutioner stiller krav til bæredygtighed og dokumentationen af denne.  

Endelig, kan rapportering være med til at øge effektivitet og reduktion af spild, da fokus på særlig den miljømæssige bundlinje kan være med til at synliggøre potentialer for effektivisering.  

Transition hjælper hele vejen 

Hos Transition hjælper vi virksomheder og organisationer med at navigere de mange rapporteringsværktøjer. Hele vejen fra udvælgelse og dataindsamling til den endelig rapportskrivning.  

Vi har indsigt i den nuværende situation, markedet I opererer på, lovgivning og jeres væsentlige interessenter. Et normal arbejdsflow vil derfor se således ud:

   1. Valg af rammeværktøj
   2. Materiality/væsentligheds vurdering – vi hjælper jer med at identificere relevante målpunkter for jeres virksomhed.
   3. Dataindsamling – vi hjælper med at identificere, hvordan I kan indsamle data til de udvalgte målpunkter.
   4. Rapportskrivning – baseret på det indsamlede indhold og de indsamlede data udvikler vi en sammenhængende, engagerende fortælling ved hjælp af jeres brands tonefald og stil.
   5. Design og struktur – tilpasset jer og jeres målgruppes behov – PDF, print, præsentation, infografik.  Vi leverer enkelt, stilfuldt og læsbart indhold.
   6. Strategi og værdiskabelse – gennemarbejdet med ESG rapporten udfører vi en GAAP-analyse, som identificerer huller og muligheder for at forbedre jeres bæredygtige indsats.
   7. Kommunikationsstrategi – Vi sørger for at arbejdet med ESG rapporteringen også forvalter sig i en konkret kommunikationsstrategi, således I kan få fuld værdi af jeres arbejde.

Virksomheder og organisationer har mulighed for at vælge mellem flere rammeværktøjer, når de skal rapportere på deres samfundsansvar. Hos Transition arbejder vi blandt andet med: 

   • CSRD og europæiske bæredygtighedsstandarder
   • GreenHouse Gas Protocol (dækker udelukkende den miljømæssige bundlinje) 
   • GRI: Global Reporting Initiative (vores rådgivere er GRI Certified Sustainability Professionals)
   • FNs 17 Verdensmål 
   • FSR (Danske revisors) anbefalet 15 standard ESG-nøgletal for virksomhedernes miljø- og klimapåvirkning, sociale og ledelsesmæssige engagement. 
   • SBTi – Science Based Target initiative (dækker udelukkende den miljømæssige bundlinje)  

Tag fat i Mathias Selchau Majlund Rådgiver, Bæredygtighed og Strategi eller Malene Køster Lasthein Chef for Bæredygtighed og Strategi, hvis I ønsker at komme i gang med at rapportere jeres samfundsansvar inden for alle tre bundlinjer.