Hos Transition har vi en holistisk tilgang, når vi energioptimerer jeres bygninger. Vi ser altid på hele systemet frem for kun en enkelt komponent eller en lille del af bygningen. På den måde sikrer vi, at der er tænkt på hele processen, så I får den mest helstøbte og rentable løsning.

Sådan gør vi
Vi benytter os af disse 3 tilgange, når vi analyserer jeres bygninger:

  • Klassisk teknisk screening: Vi gennemgår bygningernes klimaskærm, tekniske installationer og styring.
  • Adfærdsanalyse: Vi kigger på brugsmønstre og præferencer ved at bruge antropologiske værktøjer som f.eks. observation og interviews af bygningens brugere.
  • Analyse af energidata: Vi analyserer bygningernes brugs- og indeklimadata. Vi opsætter gerne måleudstyr og hjemtager data.

Vi står gerne for hele processen
Har I brug for hjælp til implementeringsdelen, står vi også meget gerne for det. Det kan f.eks. være vurdering af tilbud, kontrahering, byggeledelse, kvalitetssikring, koordinering af bygningsbrugerne og validering af de endelige energibesparelser.

Hvis der er tale om mange bygninger, laver vi gerne en plan for, i hvilken rækkefølge I bør udføre tiltagene.

I bestemmer mængden
Vi stiller ingen krav om, at I skal bruge os til det hele. Har I kun behov for en enkelt ydelse, f.eks. at screene jeres bygning eller analysere jeres brugeradfærd, er vi glade for at hjælpe jer med det.

Vi ved godt, at der er forskel på kunder, og på hvor mange og hvor store jeres bygninger er. Det afspejler sig selvfølgelig i, hvor stort projektet bliver.

Vi er aldrig for fine til at tage små projekter!