Vores mål er at blive jeres strategiske samarbejdspartner, men vi ved, at det kræver respekt for jeres processer og lang tids samarbejde, inden vi når så langt. Industrielle processer er ekstremt forskelligartede. Derfor lægger vi altid ud med at lære jeres processer at kende ved at potentialeafdække og udføre små projekter sammen med jer.

Sådan afdækker vi potentialet for jeres industrielle proces
I samarbejde med jer bruger vi disse 3 tilgange, når vi analyserer jeres processer:

  • Teknisk screening: Vi gennemgår jeres primære og sekundære energiforbrugende anlæg.
  • Adfærdsanalyse: Vi kigger på brugsmønstre og præferencer ved at bruge antropologiske værktøjer som f.eks. observation og interviews af brugerne. Dette er især relevant, hvis der er tale om processer, hvor brugere påvirker energiforbruget meget.
  • Analyse af energidata: Hvis der er tale om større og komplekse tekniske processer, vil vi typisk foretage en dataanalyse.

Vi udvælger de mest oplagte processer
Arbejdet munder ud i en samlet analyse med en række løsningsbeskrivelser, og en drøftelse af hvilke projekter der skal implementeres og i hvilken rækkefølge.

Vi står gerne for hele processen – men det er ikke et krav
Har I brug for hjælp til implementeringsdelen, står vi også meget gerne for det – enten med vores eller jeres egne underleverandører. Det kan f.eks. være vurdering af tilbud, kontrahering, kvalitetssikring, koordinering af bygningsbrugere og validering af de endelige energibesparelser.

Erfaring med primære og sekundære industrielle processer
Vi hjælper gerne med både de primære hvor vi arbejder med kernen i jeres forretning og de sekundære processer som ventilation, varme eller den mest effektive belysning.

ISO 50001-certificerring
Vi har erfaring med at certificere virksomheder inden for ISO-50001– herunder auditering, sætte ledelsessystemer op, rapportering osv.