Få hjælp til at navigere i det konstant udviklende ESG-landskab, sikre gennemsigtighed og efterlev lovkrav i jeres organisation ved at lade Transition styre jer igennem rapporteringsprocessen.  

Bæredygtighed fylder mere og mere hos virksomheder og organisationer og det er ikke længere nok kun at rapportere på den finansielle bundlinje. Der er også en forventning om gennemsigtighed på den sociale og miljømæssige bundlinje. Virksomheder skal populært rapportere præstationer på den ”tredelte bundlinje” (Eng: “Triple Bottom Line”) ud fra den erkendelse, at økonomisk bæredygtighed, og dermed den almindelige og traditionelle finansielle bundlinje, ikke er tilstrækkeligt da den ikke rummer virksomhedens klimapåvirkning og CSR-indsatser. Bundlinjerne er også kendt som de tre P’er: “people, planet and profit” og betragtes som “de tre søjler af bæredygtighed”, som er indbyrdes forbundne. Derfor bliver udviklingen af den tredelte bundlinje betragtet både som et ledelsesværktøj såvel som et rapporteringsværktøj og taler til ledelsesmantraet:  

“… det du ikke måler, kan du ikke styre…” 

Der findes i dag flere udtryk, der dækker samme behov for større gennemsigtighed. Blandt andet bruges betegnelserne: Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG), klimaregnskab, bæredygtighedsrapport osv. Fælles for dem alle er et ønske om at måle og kommunikere samfundsansvar.  

Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a: 

Store virksomheder (regnskabsklasse C (stor) samt D) skal ifølge årsregnskabsloven §99a supplere ledelsesberetningen med en ikke-finansiel redegørelse for samfundsansvar. En sådan redegørelse skal rapportere om de væsentligste risici forbundet med samfundsansvar i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter og indeholde oplysninger om: 

   • Miljøforhold, herunder reduktion af virksomhedens klimapåvirkning 
   • Sociale forhold og personaleforhold 
   • Respekt for menneskerettigheder 
   • Antikorruption og bestikkelse. 

Årsager og fordele ved rapportering af den tredelte bundlinje  

Det er dog ikke kun relevant for store virksomheder, som er pålagt ansvar under årsregnskabsloven. Også mindre virksomheder oplever et stigende krav om gennemsigtighed, afrapportering og målsætninger på samfundsansvar.  

Foruden lovkrav kan omdømme, efterspørgsel fra kunder, medarbejderfastholdelse og talent tiltrækning være årsager til at virksomheder påbegynder, og aktivt arbejder med, at forbedre deres bæredygtige indsatser og herunder den årlige rapportering om bæredygtighed.   

Et bedre omdømme og transparent rapportering om virksomhedens samfundsansvar kan også være afgørende for forbedret adgang til kapital, da flere investorer og institutioner stiller krav til bæredygtighed og dokumentationen af denne.  

Endelig, kan rapportering være med til at øge effektivitet og reduktion af spild, da fokus på særlig den miljømæssige bundlinje kan være med til at synliggøre potentialer for effektivisering.  

Transition hjælper hele vejen 

Hos Transition hjælper vi virksomheder og organisationer med at navigere de mange rapporteringsværktøjer. Hele vejen fra udvælgelse og dataindsamling til den endelig rapportskrivning.  

 

Virksomheder og organisationer har mulighed for at vælge mellem flere rammeværktøjer når de skal rapportere på deres samfundsansvar. Hos Transition arbejder vi blandt andet med: 

   • GreenHouse Gas Protocol (dækker udelukkende den miljømæssige bundlinje) 
   • GRI: Global Reporting Initiative  
   • FNs 17 Verdensmål 
   • FSR (Danske revisors) anbefalet 15 standard ESG-nøgletal for virksomhedernes miljø- og klimapåvirkning, sociale og ledelsesmæssige engagement. 
   • SBTi – Science Based Target initiative (dækker udelukkende den miljømæssige bundlinje)  

Tag fat i Mathias Selchau Majlund rådgiver inden for bæredygtighed og strategi eller Malene Køster Lasthein chef for bæredygtighed og strategi hos Transition, hvis I ønsker at komme i gang med at rapportere jeres samfundsansvar inden for alle tre bundlinjer.