Vi udarbejder livscyklusanalyser (LCA) og miljøvaredeklarationer (EPD) for at kortlægge produkters og services miljømæssige konsekvenser over hele dennes levetid. Vi står for dataindsamling, beregninger og udarbejdelse af rapport og tilhørende dokumenter til udarbejdelse af både LCA’er og EPD’er. 

Hvad er en livscyklusanalyse? 

En livscyklusanalyse vurderer et produkts miljømæssige påvirkning i hele produktets levetid, hvor produktion, transport, levetid og håndtering ved endt levetid medtages. Livscyklusanalyser giver både et overblik over produktets samlede miljøpåvirkning, men det muliggør også at identificere processer og faser i produktets levetid, der har den største miljømæssige påvirkning. Det giver producenten mulighed for at optimere produktet og dermed minimere dennes miljømæssige påvirkning. 

Det kan vi hjælpe jer med: 

LCA – Udarbejdelse af livscyklusanalyser, der viser miljøpåvirkninger i hele produktets levetid.  

Product Carbon Footprint – Udarbejdelse af en forsimplet livscyklusanalyse, som kun viser globalopvarmnings potentialet, målt i kg CO2-ækvivalenter. Denne type livscyklusanalyse kaldes product carbon footprint, og udarbejdes efter standarden ISO 14067. Vi varetager dataindsamling, beregninger og udarbejdelse af rapport og tilhørende dokumenter. 

Miljøvaredeklarationer (EPD) – Indenfor byggeriet kommer der i 2023 CO2-krav til byggeriet over 1000 m2. Dette CO2 aftryk beregnes på baggrund af miljøvaredeklarationer (EPD). En EPD er en livscyklusanalyse der er udarbejdet efter standarden EN 15804. Som producent af byggevarer er det dermed et uomgængeligt konkurrenceparameter om kort tid. Vi varetager både udarbejdelse af produktspecifikke EPD’er og branche EPD’er. 

Krav 

Der er kommet mere og mere fokus på dokumentationen af virksomheders bæredygtige tiltag og greenwashing. Livscyklusanalyser er, af forbrugerombudsmanden, en anerkendt metode til dokumentation af virksomhedens og produktets miljøpåvirkninger. 

Ved offentliggørelse af resultater fra livscyklusanalyser, skal disse tredjepartsverificeres af en uvildig 3. part. 

Certificeringer 

I certificeringsordningen DGNB indenfor byggeriet er potentiale for at få point ved at benytte produktspecifikke EPD’er. 

Kontakt Malene Køster Lasthein eller Julie Skov hvis du vil høre mere om mulighederne for at få udarbejdet en LCA eller en EPD.