Der er ét primært mål med at bygge bygninger: Det skal være bedre at opholde sig indendørs end udendørs. Det mål har vi været så gode til at indfri, at vi i gennemsnit opholder os 90% af tiden indendørs. Derfor er det også særlig vigtigt at sørge for, at indeklimaet i de bygninger vi opholder os i, er af højeste kvalitet. Dette er vi i Transition med til at sikre.

I takt med, at den danske bygningsmasse renoveres for at sænke vores energiforbrug, bliver bygningerne mere tætte, hvilket desværre har den negative konsekvens af dårligere indeklima. Samtidig er vores viden om indeklimaets effekt på vores helbred blevet større og det betyder, at det aldrig har været vigtigere at sørge for et sundt og behageligt indeklima i de danske bygninger.

I Transition rådgiver vi bredt indenfor indeklima på tværs af de forskellige beslutningsstadier en bygherre står overfor – fra strategi til implementering. Vi udmærker os i at arbejde holistisk, hvor erfaringer og løsninger indtænkes på tværs af vores forskellige rådgivningsområder fra energi til cirkulær økonomi, så vi skaber løsninger, der undgår silotænkning og i stedet tilpasses det konkrete behov. Dette gælder også i vores arbejde med indeklima, hvor vi kan tilbyde lige den løsning, der passer dig – fra indledende screeninger til strategiske indeklimaplaner.

Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig, så tøv ikke med at kontakte civilingeniør og indeklimaekspert Nicolaj Bøgh eller læse mere om vores konkrete ydelser og erfaringer under de følgende overskrifter.

Udvikling af indeklimaværktøjer

I vores arbejde med indeklima har det været en vigtig prioritet at bidrage til vidensproduktion og konstant udvikling og forbedring af eksisterende metoder og værktøjer. Vi har derfor været med til at udarbejde screeningsværktøjer til brug i skoler, daginstitutioner og plejecentre. Screeningsværktøjerne har til formål at give et strategisk overblik for en bygherre over indeklimaet på rumniveau i bygningsporteføljen. Dette gøres alene ud fra observationer af de fysiske forhold i hvert lokale i en bygning fx areal, antal vinduer osv., og på baggrund heraf vurderes et lokales sandsynlige indeklima indenfor henholdsvis belysning, termisk indeklima (temperatur), atmosfærisk indeklima (luftkvalitet) og akustik. Vurderingen laves derfor helt uden brug af indeklimamålinger, og giver dermed et overordnet, omkostningseffektivt overblik over indeklimaet, der er uafhængigt af, hvornår screeningen foretages på dagen eller året.

Udviklingen af disse værktøjer foregår typisk i tæt dialog med interessenter i kommuner, brugere af værktøjet og indeklimaeksperter fra forskellige universiteter i Danmark.

Vi har blandt andet arbejdet med dette i følgende projekter