Hos Transition tror vi på, at det succesfulde projekt bliver grundlagt helt fra start. Derfor yder vi dybdegående strategisk rådgivning, hvor vi sammen med jer finder ind til kernen af jeres udfordring. Først derefter arbejder vi os hen imod, hvordan projektet skal udføres. På den måde undgår I at gennemføre et projekt, der ikke giver den ønskede effekt.

Vores strategiske arbejder falder typisk inden for tre felter:

Strategi for optimering af bygningsmassen: Her arbejder vi med implementering af EMS og datadrevet energiledelse, optimering af klimaskærm, optimering af tekniske anlæg, brugeradfærd og indeklima.  Vores fokus er at gøre de rigtige ting, på det rigtige tidspunkt, på det rette grundlag.

Strategi for optimering af industrielle processer og arbejdet med energiledelse: Her arbejder vi med at prioritere de mulige indsatser ud fra en økonomisk analyse. Vi vurderer konkrete tiltag, rådgiver om afgifter og arbejder med energiledelse.

Strategisk Energiplanlægning: Her arbejder vi med organisationens langsigtede energi- og klimamål. Vi udarbejder klima- og grønt regnskab, arbejder med vedvarende energiproduktion, borgerinddragelse, aktørkortlægning og mobilitet.

Sådan gør vi
Sammen med jer finder vi ind til, hvorfor I gerne vil arbejde med bæredygtighed, hvad I gerne vil opnå, og hvor meget I vil investere i projektet.

Når vi arbejder med strategisk rådgivning, bruger vi ofte disse 3 redskaber:

  • Antropologi
    Vi interviewer brugerne, observerer deres adfærd og faciliterer videndeling og processer.
  • Dataanalyse
    Vi strukturerer, bearbejder og analyserer Vi arbejder blandt andet med forbrugsdata produktionsdata, bygningsdata, indeklimadata.
  • Tekniske analyse
    Med udgangspunkt i en energiteknisk faglighed, analyserer vi bygninger, industrille processer eller vedvarende energiprojekter.

Det får I
Når vi har analyseret og afdækket jeres potentiale, får I et notat med en række konkrete anbefalinger til, hvordan I kan effektivisere jeres energiforbrug. Notatet indeholder også jeres potentielle besparelse, og hvor meget tiltaget vil koste jer.

Vi implementerer gerne løsningen
Vores samarbejde behøver dog ikke slutte her. I kan nemlig også bruge os til at implementere de deltag, I vælger at gå videre med. Vi kan også hjælpe jer med at optimere adfærden hos dem, der bruger jeres bygninger eller udfører processerne.