Søg
Close this search box.

Kunde

BurntWood

Opgaveperiode

2022

Område

Bæredygtighed i byggeriet
LCA og EPD

Ansvarlig

BurntWood har fået deres EPD publiceret på EPD Danmark

BurntWood
Efterspørgslen på produktspecifikke EPD’er vil alt andet end lige stige markant over de næste par år da EU’s nye taksonomi, der trådte i kraft ved årsskiftet, sætter nye krav for udarbejdelsen af disse.

BurntWood har været opmærksom på dette, og søgte derfor om tilskud ved EPD-puljen, og da de fik den godkendt, var vi så heldige at blive udpeget som rådgivere til at udarbejde EPD’en.

BurntWood valgte blandt andet at få deres EPD udarbejdet, da de oplevede en øget efterspørgsel på dokumentation af deres produkts miljøpåvirkning fra deres kunder og interessenter. Der kan argumenteres for, at det fremover bliver udslagsgivende for bygherrers og rådgiveres valg af byggevarer, om deres leverandører kan fremlægge dokumentation i form af en EPD, da der allerede er et stort pres fra de største aktører på byggemarkedet om dokumentation af materialer. En udvikling der naturligt presser nedad i forsyningskæderne og påvirker de mindre virksomheder, som bliver underlagt større krav for dokumentation af deres produkters miljømæssige ydeevne.

I kan se EPD’en her. 

Fordelene ved udarbejdelsen af en EPD

I takt med, at flere og flere forbrugere efterspørger miljøvenlige produkter, kan en EPD hjælpe virksomheder med at skille sig ud fra konkurrenterne og udnytte dette voksende marked.

Først og fremmest, kan dataene i en EPD bruges til at lave en samlet LCA-beregning for hele byggeriet, hvilket den nye EU-taksonomi kræver. En EPD giver derudover forbrugerne en tredjeparts verificeret og sammenlignelig information om produkters og tjenesters miljømæssige ydeevne. Dermed giver en EPD også svar på mange spørgsmål, som ofte stilles af forbrugere.

CO2 kravene i bygningsreglementet bliver løbende skærpet, hvorfor der fremadrettet vil komme en stigende efterspørgsel både på EPD’er, men også på produkter som har en lav miljøpåvirkning. Det er derfor en nødvendighed for virksomheder og brancheorganisationer, at kunne fremlægge dokumentation for deres produkters miljømæssige ydeevne.

Hvis I vil høre mere om vores arbejde med livscyklusvurderinger (LCA) og EPD’er, kan I tage fat i Malene Køster Lasthein for mere information.

Andre cases som denne

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

JDH-BYG får rådgivning om LCA og materialevalg i ambitiøst byggeinitiativ

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD
LCA og EPD

Optimering af energi- og ressourceforbrug hos Naturpladen

LCA og EPD
LCA og EPD

NJORD kan fremvise EPD på Terra Dome

LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
LCA og EPD

Son of a Tailor har fået udarbejdet en livcyklusanalyse for deres made-to-order forretningsmodel 

LCA og EPD
LCA og EPD

Thomas Guld ApS kan fremvise en EPD på tagrør

LCA og EPD
LCA og EPD

Genbrugsklinkers potentiale fremhæves i ny EPD

LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD