Søg
Close this search box.

LCA og EPD

LCA og EPD

En livscyklusanalyse vurderer et produkts miljømæssige påvirkning i hele produktets levetid. Det vil sige, at alt fra produktion og transport til håndtering ved endt levetid medtages i beregningen. Livscyklusanalyser gør det muligt at identificere de processer og faser i produktets levetid, der har størst miljømæssig påvirkning. Denne indsigt giver producenten mulighed for at optimere produktet og minimere den miljømæssige påvirkning.  

Hvordan kan Transition hjælpe jer?

Vi kan assistere jer i at få udarbejdet livscyklusanalyser (LCA) og miljøvaredeklarationer (EPD) på produkter og services, så de miljømæssige konsekvenser over hele levetiden kortlægges. Vi kan stå for både dataindsamling, beregninger og udarbejdelse af rapport samt tilhørende dokumenter til udarbejdelse af både LCA og EPD. Vi laver også indledende variantanalyser, som kan bidrage til at vurdere klimaaftrykket fra forskellige løsninger i produktudviklingen. 

Livscyklusanalyser (LCA) viser miljøpåvirkninger i hele produktets levetid fra vugge til grav. Livcyklusanalysen kan blandt andet bruges til at udpege indsatsområder, vurdere forretningsmodeller og agere dokumentation for budskaber, man ønsker at bruge i sin kommunikation. Vi kan hjælpe jer med alt fra dataindsamling og beregninger til indsendelse af dokumenter og kommunikation.

Bygningers CO2-aftryk beregnes på baggrund af miljøvaredeklarationer (EPD). En EPD er en livscyklusanalyse, der er udarbejdet efter standarden EN 15804. Som producent af byggevarer bliver EPD’en et uomgængeligt konkurrenceparameter inden for kort tid. Vi kan hjælpe jer med alt fra dataindsamling til beregninger og indsendelse af dokumenter. Vi kan udarbejde både produktspecifikke- og branche EPD’er. 

Product Carbon Footprint  er en forsimplet livscyklusanalyse, som kun viser det globale opvarmningspotentiale målt i kg CO2-ækvivalenter. Denne type livscyklusanalyse udarbejdes efter standarden ISO 14067. Vi varetager dataindsamling, beregninger og udarbejdelse af rapport samt tilhørende dokumenter. 

Udvalgte cases

LCA og EPD

Thomas Guld ApS kan fremvise en EPD på tagrør

LCA og EPD
LCA og EPD

Genbrugsklinkers potentiale fremhæves i ny EPD

LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

Stråtagets Kontor har fået publiceret deres branche EPD

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

BurntWood har fået deres EPD publiceret på EPD Danmark

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD