Søg
Close this search box.

Energitjek

Energitjek

Energitjek er målrettet kommuner, som ønsker at understøtte energirenovering og energioptimering i borgernes boliger.

 • Ved energitjek af boliger afholder en af vores energirådgivere et møde med boligejeren og besigtiger boligen. Dette møde tager i gennemsnit en time.
 • Boligen gennemgås for rentable energiforbedringer, hvilket omfatter klimaskærm, tekniske installationer og energiforbrugende apparater.
 • Derudover gennemgås boligejerens erfaringer og hvilke forbedringer, der er realistiske at få udført. I den forbindelse drøfter vi ejerens ønsker til løsninger og økonomi, samt muligheden for at søge energitilskud.
 • Boligejeren modtager en energirapport senest 14 dage efter mødet. I rapporten er energiforbedringer, tilskudsmuligheder samt andet relevant beskrevet og beregnet.

På baggrund af energitjekket får boligejeren tilsendt en energirapport, der indeholder:

 • Anbefalinger til energirenoveringstiltag
 • Besparelsespotentialer i kroner, kWh og CO2
 • Investering og tilbagebetalingstid
 • Gode råd til videre proces og implementering af tiltag


For at levere den mest professionelle rådgivning, er vores fokus blandt andet på, hvad den enkelte boligejer finder relevant. Således er der større chance for at tiltagende implementeres, og dermed realiseres. Der er stort set altid energibesparelser ved borgerne efter vores besøg.

Kommunen modtager en afrapportering i ultimo 1. kvartal året efter rådgivningsforløbet med data på besparelser i kWh, økonomi og CO2, samt investeringer for:

 • De realiserede projekter
 • Gennemsnitlig realisering pr. husstand ud fra samtlige udførte rådgivninger
 • Overblik over alle udførte projekter og anbefalinger