Søg
Close this search box.

Fælles energiløsninger

Fælles energiløsninger

Fælles energiløsninger er for kommuner, som ønsker at hjælpe og vejlede borgere, der er bosat uden mulighed for fjernvarme – eller for borgere, som ønsker at gå sammen om en fælles energiløsning.

Ved rådgivning om fælles energiløsninger vil vores team mødes med repræsentanter fra interesserede grundejerforeninger eller lokalområder.

På opstartsmødet vil teamet sammen med borgerne drøfte forventninger og ønsker til rådgivningen, samt områdets/foreningens nuværende organisatoriske og tekniske forhold.

Sammen afstemmes indholdet af rådgivningen, og den energirapport der udarbejdes.

Til rådgivningen har rådgiveren bl.a. brug for følgende informationer fra borgerne (Informationer, der ikke indhentes under mødet, bliver registreret under screening af områderne):

 • Hvor mange husstande, der er interesserede i en potentiel fællesløsning, og som skal regnes med
 • Hvilke opvarmningsformer/systemer husstandene har, og hvad fordelingen er
 • Det årlige el- og varmeforbrug for husstandene
 • Ude/fællesarealer, hvilke områder ejes af foreningen, og hvilke ejes af kommunen

Nedenstående model viser vores proces for arbejdet med fælles energiløsninger. Gennem de første to faser vil boligområderne afdækkes gennem tekniske screeninger af forbrug og organisatoriske behov. På baggrund af den tekniske og organisatoriske screening samt dialog med området, udarbejdes en energirapport med udvalgte skitseforslag til løsninger, der er tilpasset de enkelte områders situation. Den løbende og efterfølgende opfølgning har til formål at fastholde områderne/foreningerne og sikre, at der gennemføres de planlagte tiltag og indsatser samt at disse sker i overensstemmelse med sammenslutningernes behov og muligheder.

 

Vores rådgiverteam udarbejder på baggrund af tekniske undersøgelser og beregninger en energirapport til området/foreningen, der nuanceret belyser de løsninger og øvrige ønsker, der blev afstemt med repræsentanterne.

Indholdet af rapporten vil variere ud fra borgernes ønsker, men vil altid indebære:

 • En kort beskrivelse af området
 • Beskrivelser af de foreslåede løsninger
 • De tekniske undersøgelser og resultater
 • Overslag på investeringsomkostninger både samlet og pr. husstand
 • Overslag på merudgifter ved afvigelser i hustyper
 • Fordele og ulemper ved de foreslåede løsninger
 • Værktøjer og vejledning ifm. fælles indkøb, tilskudsmuligheder samt juridisk og organisatorisk proces