Søg
Close this search box.

Lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand

Løsninger i forbindelse med afledning af regnvand (LAR-løsninger) er målrettet kommuner, der ønsker at hjælpe borgerne med at håndtere regnvand lokalt.

  • Ved rådgivning om LAR-Løsninger afholder en af vores energirådgivere et møde med husstanden, hvor de i samme omgang besigtiger matriklen – som regel i forlængelse af et energitjek.
  • LAR er en stadigt mere udbredt metode til at håndtere regnvand fra tagafløb og befæstede arealer. I stedet for at lave dyre og ufleksible udvidelser af kloaksystemet, er princippet derimod at forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende regnvandet der, hvor det falder.
  • Derudover har LAR også positiv effekt på biodiversitet og klimasikring.
    Denne proces drøftes under mødet med boligejeren, samt hvilke ønsker og præferencer borgeren har på området.

På baggrund af mødet og besigtigelsen ved husstanden udarbejdes en rapport, der beskriver matriklens nuværende situation og mulighederne for at installere følgende LAR-løsninger på matriklen samt effekterne heraf:

  • Faskine
  • Regnvandsbed
  • Regnvandsbassin
  • Regnvandsanlæg