Søg
Close this search box.

ESG

ESG

Bæredygtighed er afgørende for virksomheder, der nu skal rapportere på den “tredelte bundlinje” (økonomisk, social og miljømæssig præstation). Udviklingen af denne tilgang er et ledelses- og rapporteringsværktøj, baseret på mantraet “det du ikke måler, kan du ikke styre.” Centralt i dette står begrebet ESG (Environmental, Social, and Governance), der integrerer bæredygtighedsprincipper på miljø-, social- og ledelsesniveau. Indarbejdelsen af ESG i rapporteringen styrker virksomheders evne til at navigere komplekse udfordringer i en bæredygtighedsfokuseret forretningsverden. 

Ved vedtagelsen af EU-forordning Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og den underliggende rapportering European Sustainability Reporting Standard (ESRS), er ESG-rapportering kun blevet mere aktuel og relevant for flere virksomheder.  

Hvordan kan Transition hjælpe jer?

Transition har stor erfaring med at løse opgaver inden for ESG-området. Vi arbejder ud fra en fem-trins model for ESG-implementering. Modellen sikrer en strategisk tilgang til ESG og har til formål at bryde arbejdet op i en meningsfuld og kronologisk rækkefølge. Vi hjælper jer igennem alle trin, men vi står også til rådighed, hvis I kun ønsker hjælp til enkeltstående strategiske nedslag, analyser eller processen til at komme i gang med arbejdet.  

01 Scoping og valg af rammeværktøj

Vi analyserer jeres nuværende situation målt op imod de nye lovkrav fra CSRD, ESRS, EU Taksonomien og CSDD. Vi ser på, hvornår og hvordan I vil blive berørt af lovgivningen og kommer med anbefalinger til, hvad der skal forbedres. Er I ikke underlagt lovene, kommer vi med strategiske muligheder, hvor I kan komme på forkant og skabe en forretningsmæssig fordel.

Vi har udviklet et ESG-screeningsværktøj, som har til formål at kunne foretage en overordnet ESG-screening af jeres virksomhed.

Screeningen er baseret på et spørgeskema, som vi har udarbejdet med udgangspunkt i ESRS-standarden. For at sikre at alle tre områder i ESG bliver afdækket, er spørgeskemaet opdelt i henholdsvis miljø (E), social (S) og ledelse (G).

ESRS-standarden er særdeles omfattende, hvorfor vi har reduceret omfanget i ESG-screeningsværktøjet til at omfatte de oplysningskrav, der er mest relevante for at give en overordnet forståelse af jeres ESG-indsats.

På baggrund af en analyse af jeres svar og score, får I en samlet rapport med minimum 10 anbefalinger til forbedringer. Rapporten sendes til jer og vil derudover blive gennemgået på et møde med en af vores rådgivere.

Screeningen og rapporten danner grundlag for det efterfølgende forløb, hvor vi i samarbejde med jer kan identificere og implementere et eller flere indsatsområder. Det kan for eksempel være inden for klimaregnskab, energiscreening, medarbejderpolitik, identificering af potentielle certificeringer, kommunikation eller implementering af cirkulære tiltag.

02 Dobbelt væsentlighedsanalyse

Væsentlighedsanalysen tager udgangspunkt i GRIs (Global Reporting Inititives) 31 tematikker med underliggende 83 målpunkter og identificerer deres påvirkning på virksomheden.

De 83 målepunkter kategoriseres i et hierarki, som derefter kan bruges til at vejlede og hjælpe jer med at indsamle data og give et nøjagtigt regnskab over jeres bæredygtighedsfokus. Som en del af væsentlighedsanalysen laves en interessantanalyse.

Ved vedtagelsen af CSRD og de underliggende ESRS’er udfører vi i stigende grad dobbelt væsentlighedsanalyser under ESRS’erne fremfor GRI. Gennemførelsen af en dobbelt væsentlighedsanalyse udgør en afgørende skridt i ESG-rapportering og overholdelse af de nye lovkrav under CSRD og ESRS. Denne proces indebærer en systematisk vurdering af både interne og eksterne faktorer for at identificere de mest betydningsfulde ESG-temaer, der kræver handling og rapportering. Hos Transition strukturer vi denne analyse i fem faser, der omfatter

(1) forståelse af jeres virksomhed og dens kontekst

(2) identifikation af emner ved inddragelse af nøgleinteressenter

(3) udvælgelse af væsentlige emner baseret på konsekvens, risiko og muligheder

(4) rangering af emner via væsentlighedsmatricen og endelig

(5) kommentering af matricen hos bredt udvalgte interessenter – en holistisk tilgang for at opfylde kravene fra ESRS og skabe meningsfuld ESG-rapportering.

03 Dataindsamling og klimaregnskab

Vi kan introducere jer for GHG-protokollen, indsamlingsark samt best-cases for at finde data. Vi vejleder undervejs og hjælper jer med at kvalificere data samt finde mere præcise emissionsfaktorer. Endelig introducerer vi jer for erhvervsstyrelsens gratis værktøj, Klimkompasset. Vi gennemgår indtastningen og resultaterne fra klimaregnskabet.

Vi kan give jer en udførlig indføring i klimaregnskaber, herunder GHG-Protokollens scope 1, 2 og 3, samt hvad der ligger i de 15 forskellige kategorier, som scope 3 består af. I får udleveret et dataindsamlingsark, som vi har udviklet. Arket er et værktøj til at strukturere arbejdet med dataindsamling af scope 1, 2 og 3, herunder processen for den videre indsamling af data.

Gennem ugentlige online-statusmøder sikrer vi dels fremgang i dataindsamlingen og afklaring ift., hvor data skal findes, hvor høj kvaliteten af data er, samt hvor emissionsfaktorer kan findes. Vi involverer os i høj grad i dataindsamling og validering af data.

Arbejdet med dataindsamlingen kan være omfattende og flere virksomheder ønsker at digitalisere processen. Der findes mange virksomheder, som tilbyder forskellige løsninger, men hvilken er den korrekte for netop jeres virksomhed? Det kommer vi med et bud på, på baggrund af en omfattende kortlægning og screening af softwareløsninger.

04 GAP-analyse og strategisk målsætning

Arbejdet med ESG-rapportering kan fungere som en GAP-analyse, idet virksomheden identificerer de væsentlige målpunkter, samt hvordan virksomheden præsterer på disse. Dette giver en oplagt mulighed for at lave en hotspotanalyse, hvor vi, med udgangspunkt i den etablerede baseline, kan identificere reduktionsmuligheder på tværs af de miljødelens scope 1, 2 og 3.

Har I allerede et klimaregnskab og ønsker at tage skridtet videre? Klimaregnskaber giver jer et overblik over jeres nuværende udledninger. Vi tager det næste skridt ved at bruge klimaregnskabet til at sætte ambitiøse mål for at reducere udledninger, i tråd med Science Based Targets-initiativet (SBTi). Vi sikrer ikke kun, at I følger globale klimastandarder (SBTi), men udarbejder også en handlingsplan for at reducere jeres klimapåvirkning på en videnskabeligt baseret måde. Vores mål er ikke blot at opnå overensstemmelse med SBTi, men også at sikre at jeres mål er ambitiøse, realistiske og bidrager positivt til både jeres forretning og klimaet.

GHG-protokollen, som dækker over Scope 1, 2 og 3 samt de 15 underkategorier i Scope 3, er grundlaget for vores tilgang til klimaregnskaber. Vi understøtter processen ved at levere et specialudviklet dataindsamlingsark og deltage aktivt i ugentlige online-statusmøder. Dette sikrer både fremskridt i dataindsamlingen og præcision i at identificere datakilder og emissionsfaktorer. Når Klimaregnskabet er færdigt, tager vi skridtet videre ved at bruge klimaregnskabet til at fastsætte ambitiøse mål i overensstemmelse med Science Based Targets-initiativet (SBTi). Vores ambition er ikke blot at sikre, at målene opfylder globale standarder, men også at udvikle en handlingsplan for at optimere klimapåvirkningen gennem aktiv deltagelse i dataindsamling og validering. Vi stræber efter at skabe ambitiøse og realistiske resultater, der styrker både bæredygtighedsprofilen og globale klimaindsatser.

Vi tilbyder rådgivning til jer, der ønsker at opnå en certificering inden for bæredygtighedsområdet. Det kan f.eks. være B Corp, EU-blomsten, GOTS eller Green Key. Vi kan introducere jer til forskellige typer af certificeringer, samt hjælpe jer med at identificere hvilke, der er relevante for netop jeres virksomhed. Vi kan desuden klargøre jer til at opnå certificeringen.

05 ESG-rapportering

Vi kan stå for hele processen og fører jeres virksomhed igennem alle fem trin i arbejdet med ESG. Det vil sige, at vi kan hjælpe jer med alt fra at identificere oplysningskrav under ESRS og indsamle data til analyse og udarbejdelse af selve ESG-rapporten. Med den fulde assistance bliver I compliant med reglerne under CSRD. Hvis I blot har behov for minimal assistance til jeres rapportering, så er dette også en mulighed. Vi kan desuden hjælpe med at rapportere efter GRI’s 83 målepunkter, hvis I ønsker at benytte denne standard i stedet.

Vi kan rådgive jer med minimal assistance til ESG-rapportering, hvor vi hjælper med bl.a. dataindsamling og sparring til udarbejdelse af rapport.

I er hovedansvarlig for dataindsamling og udarbejdelse af selve rapporten, mens vi yder rådgivning. Det betyder at størstedelen af arbejdet tillægger jer. Hvis I i stedet ønsker fuld assistance med alt fra identifikation af oplysningskrav undr ESRS og indsamling af data til udarbejdelse af den endelige rapport, så er dette også en mulighed.

Vi kan desuden hjælpe med at rapportere efter GRI’s 83 målepunkter, hvis I ønsker at benytte denne standard i stedet.

Fra sommeren 2024 forventes ESRS-standarden at blive vedtaget for ikke-børsnoterede SMV’er. Ikke-børsnoterede SMV’er vil derfor kunne anvende denne standard på frivillig basis. Det er dermed en reduceret udgave for de SMV’er, der ikke er omfattet af lovkravene, men som ønsker at rapportere på deres bæredygtighed.

Årsag til frivilligt at rapportere

Formålet med denne standard er at støtte mikro-, små og mellemstore virksomheder i:

 • at bidrage til en mere bæredygtig og inklusive økonomi
 • at forbedre deres håndtering af de bæredygtighedsproblemer, de står over for, dvs. miljømæssige og sociale udfordringer, såsom forurening, arbejdsstyrkens sundhed og sikkerhed.
 • tilvejebringelse af oplysninger, der hjælper med at tilfredsstille dataefterspørgslen fra långivere/kreditudbydere og investorer
 • at levere information, der hjælper med at tilfredsstille dataefterspørgslen hos store virksomheder, der har brug for bæredygtighedsdata fra deres leverandører.

Vi kan hjælpe jer igennem den frivillige rapportering ved at introducere de 3 moduler, som standarden består af, samt identificere hvilke, der giver mening for jer. Dernæst hjælper vi jer med at forstå, hvordan I kan rapportere på standarden, samt hvordan I finder frem til data.

Vi strukturer typisk et forløb med følgende workshops og opfølgningsmøder:

 • Opstartsworkshop introduktion til standarden og hvordan de supporterer CSRD.
 • Workshop til udvælgelsen af, hvilke af de tre moduler I skal rapportere efter.
 • 2-3 workshops, hvor vi gennemgår de udvalgte oplysningskrav og hjælper jer i gang med dataindsamlingen.
 • Assistance til dataindsamlingen
 • GAP-analyse identificering af målsætninger
 • Udarbejdelse af selve rapporten

Mange virksomheder formår ikke at kommunikere deres bæredygtige initiativer og tiltag effektivt og transparent. For at få det fulde udbytte af arbejdet med ESG, bør I kommunikere om jeres arbejde til omverdenen – både for at skabe værdi for jeres virksomhed, men også for at inspirere andre aktører.

Vi kan hjælpe jer med at styrke jeres ESG-kommunikation, så I kan kommunikere jeres indsats på en retvisende og engagerende måde. Vi kan bl.a. rådgive jer i forbindelse med jeres rapporter og kommunikation om ESG på jeres hjemmeside eller sociale medier. Inden for kommunikation tilbyder vi:

 • Vidensløft ift. reglerne for grøn markedsføring.
 • Vejledning i, hvordan I kan kommunikere jeres bæredygtige initiativer i overensstemmelse med jeres DNA samt gældende retningslinjer.
 • Udarbejdelse af tekster og andet kommunikationsmateriale.
 • Workshops med fokus på at udvikle eller nytænke jeres brand i forhold til bæredygtighed.

ESG-netværk med andre SMV’er

Har du fået ansvaret for ESG, og er du ikke helt sikker på, hvad du skal gøre? Eller ønsker du at tale med ligesindet og sparre om idéer og udfordringer inden for ESG? Vi tilbyder at facilitere netværk og netværksmøder, som stiller skarpt på de nyeste krav inden for ESG og skaber bæredygtighedsforum for ambitiøse ledere og virksomheder.

Udvalgte cases

Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Olav de Linde fik tal på, at renovering er den mest bæredygtige løsning

Cirkulær økonomi og strategi