Søg
Close this search box.

Kunde

Business Center Bornholm

Opgaveperiode

2023

Område

ESG

Ansvarlig

Screening og rådgivning har løftet fem bornholmske virksomheders ESG-kompetencer

Business Center Bornholm
Interessen for bæredygtighed er steget de seneste år. Dette har resulteret i, at interessenter i højere grad stiller krav og har forventninger til virksomheders arbejde med bæredygtighed. I et projekt med Business Center Bornholm har Transition screenet og rådgivet fem bornholmske SMV’er for at løfte deres kompetencer og præstation inden for ESG.

Selvom SMV’er endnu ikke er forpligtet til at rapportere efter EU-direktiverne for bæredygtighedsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og ESRS (European Sustainability Reporting Standard), ønsker mange alligevel at komme i gang af strategiske årsager. 

Arbejdet med ESG kan være komplekst og mange SMV’er har ikke forudsætningerne eller ressourcerne til at komme i gang med deres indsats. For at hjælpe bornholmske virksomheder i gang med ESG-arbejdet investerede Business Center Bornholm i et forløb, der kunne løfte virksomhedernes præstationer inden for ESG. Ønsket om en opkvalificering af bornholmske virksomheder hænger tæt sammen med, at Bornholm er blevet udvalgt som en af Danmarks energiøer, hvilket betyder at øen skal fungere som et af landets vigtigste infrastrukturpunkter for den grønne, danske omstilling. De bornholmske virksomheder er essentielle aktører, da de skal være med til at understøtte omstillingen. 

ESG-screening belyste virksomheders indsats og potentialer 

De fem bornholmske virksomheder blev først screenet med vores ESG- screeningsværktøj. Screeningen er baseret på et spørgeskema, som vi har udarbejdet med udgangspunkt i ESRS-standarden. I spørgeskemaet afdækkes alle tre område i ESG – dvs. Miljø (E), social (S) og ledelse (G). 

I spørgeskemaet kunne virksomhederne vurdere deres indsatser ved at besvare på spørgsmålene med en vægtning fra 1-5. På baggrund af svarene og scoren fik virksomhederne en samlet rapport med et overblik over deres nuværende indsats samt anbefalinger til forbedringer. Resultaterne fra rapporten blev herefter gennemgået på møder mellem Transition og virksomhederne, hvor fokus bl.a. var på, hvad der skal til for at virksomhederne bliver compliant jf. ESRS og hvordan det strategiske arbejde med ESG kan blive en forretningsfordel. 

Individuelle rådgivningsforløb 

Screeningen og rapporten dannede grundlag for det efterfølgende forløb, hvor de bornholmske virksomheder fik individuel rådgivning på et indsatsområde inden for ESG, som de selv udvalgte i samarbejde med Transitions rådgivere. 

Der var en lang række mulige indsatsområder herunder klimaregnskaber, energiscreeninger, identificering af miljøcertificeringer, ESG-politikker og klimakommunikation – blot for at nævne nogle få. På baggrund af screeningen og rådgivningsforløbene har de fem virksomheder både styrket deres ESG-indsats og identificeret områder, hvor de kan forbedre indsatsen i fremtiden. 

Ønsker I også at få lavet en ESG-screening af jeres virksomhed? Så kontakt Mathias Selchau Majlund, Områdeansvarlig for ESG, og hør mere om jeres muligheder.

Andre cases som denne

ESG

ENAMEL Copenhagen har fået hjælp til at udarbejde deres første ESG-rapport

ESG
ESG

Damixa er blevet klædt på til at imødekomme nye EU-lovkrav

ESG