Søg
Close this search box.

Målgruppeindsigt

Målgruppeindsigt

Vi har stor erfaring med at lave målgruppeanalyser, så kommuner eller lignende kan få en dybere forståelse af deres borgere – og herefter tilrettelægge bæredygtige indsatser ud fra den specifikke målgruppe. Med udgangspunkt i målgruppeindsigter kan vi målrette vores rådgivning både individuelt, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes persontype og præferencer, eller fokusere på fællesskabet og organisationen, når der er tale om etageejendomme.

Transition har lavet en lang række målgruppeanalyser af borgeres beslutningsprocesser, motivationer og barrierer. Det har udmøntet sig i konstruktionen af 6 arketyper/personaer og flere modeller, bl.a. beslutningshjulet, som vi bruger, når vi skal forstå, hvor borgerne er i beslutningsprocessen ift. energirenovering.

Vi ser ikke energirenovering hos en privat boligejer som en lineær proces, men derimod en iterativ proces. Vi vil derfor vægte projekter og tiltag, der stemmer overens med, hvad borgeren har interesse for og økonomiske midler til, når vi rådgiver. Det er nemlig væsentligt for realiseringen af energibesparende tiltag, at der tages højde for at borgerens beslutninger ikke udelukkende er begrundet i økonomisk rationalitet. De afhænger også af en række andre faktorer fra den kontekst, borgeren befinder sig i, hvilket er illustreret i vores beslutningshjul. Målet med vores rådgivning er at hjælpe borgeren videre i processen frem mod handling. Derfor er det væsentligt at vores rådgivere spørger ind til både processen og borgerens situation i selve samtalen, så borgeren altid kommer videre i processen, uanset hvor langt de er i forhold til afklaring og realisering.