Søg
Close this search box.

Klimaprofiler

Klimaprofiler

Klimaprofiler er målrettet kommuner, som ønsker at gøre en indsats for at borgerne får viden, råd og vejledning om, hvordan de kan reducere deres klimaaftryk.

En stor del af vores udledning kommer fra indkøb og adfærd, og det er derfor relevant at kigge på, hvordan borgere kan reducere deres klimaftryk.

En af vores energirådgivere afholder et møde med boligejeren – som regel i forbindelse med et energitjek.

Her vil husstandens private forbrug (CO2-udledning) blive gennemgået. Dette indebærer dataindsamling på følgende områder:

  • Boligen
  • Transport
  • Rejser
  • Kost

 

Ud fra disse forbrugsoplysninger vil vi drøfte, hvor det for husstanden er realistisk at foretage forbedringer og ændre på deres vaner.

Efter mødet vil boligejeren modtage en rapport, hvori det illustreres og bliver beskrevet, hvad deres nuværende CO2-udledning er, hvordan de valgte tiltag kan realiseres, og hvad de positive effekter af de realistiske forbedringer, der blev afstemt ved mødet, vil være.