Søg
Close this search box.

Kunde

Stråtagets Kontor

Opgaveperiode

2022

Område

Bæredygtighed i byggeriet
LCA og EPD

Ansvarlig

Stråtagets Kontor har fået publiceret deres branche EPD

Stråtagets Kontor
I forbindelse med den stigende fokus på EPD’er, har Stråtagets Kontor været opmærksom og sammen med Transition fået udarbejdet en branche EPD for stråtag høstet i Danmark.

Transition fungerede som LCA-konsulent; med hjælp fra rørhøstere, som er producenter af strået, har Transition indhentet al nødvendige data om naturproduktet. Transition har blandt andet stillet rørhøsterne spørgsmål om råmaterialer, transport, selve fremstillingsprocessen med høst og rensning (herunder energikilder) og emballage.

EPD’en og de beregninger, miljøvaredeklarationen bygger på, er blevet verificeret af en uvildig tredjepart. EPD’en ligger nu tilgængelig hos EPD Danmark, som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer, der lever op til kravene i den europæiske standard EN15804+A2. Denne kan findes her.

Fordelene ved udarbejdelsen af en EPD

I takt med, at flere og flere forbrugere efterspørger miljøvenlige produkter, kan en EPD hjælpe virksomheder med at skille sig ud fra konkurrenterne og udnytte dette voksende marked.

Først og fremmest, kan dataene i en EPD bruges til at lave en samlet LCA-beregning for hele byggeriet, hvilket der kommer krav til i 2023. En EPD giver derudover forbrugerne en tredjeparts verificeret og sammenlignelig information om produkters og tjenesters miljømæssige ydeevne. Dermed giver en EPD også svar på mange spørgsmål, som ofte stilles af forbrugere.

Det vil også blive udslagsgivende for bygherrers og rådgiveres valg af byggevarer, om deres leverandører kan fremlægge dokumentation i form af en EPD, da der allerede er et stort pres fra de største aktører på byggemarkedet om dokumentation af bæredygtige materialer. En udvikling der naturligt presser nedad i forsyningskæderne og påvirker de mindre virksomheder, som bliver underlagt større krav for dokumentation af deres produkters miljømæssige ydeevne.

Sidst, men måske væsentligst, vil CO2 kravene i bygningsreglementet løbende blive skærpet, hvorfor der fremadrettet vil komme en stigende efterspørgsel både på EPD’er, men også på produkter som har en lav miljøpåvirkning. Det er derfor en nødvendighed for virksomheder og brancheorganisationer, at kunne fremlægge dokumentation for deres produkters miljømæssige ydeevne.

Fra 1. januar 2023 kommer der krav til, at der for alt nybyggeri udarbejdes en LCA (livscyklusanalyse) for byggeriet. For byggeri over 1000 m2 vil der desuden komme CO2-krav, der bygger på denne LCA-analyse. Så hvis I er interesserede i at få udarbejdet en EPD eller LCA, så tag endelig fat i Malene Køster Lasthein, for mere information.

Andre cases som denne

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

JDH-BYG får rådgivning om LCA og materialevalg i ambitiøst byggeinitiativ

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD
LCA og EPD

Optimering af energi- og ressourceforbrug hos Naturpladen

LCA og EPD
LCA og EPD

NJORD kan fremvise EPD på Terra Dome

LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
LCA og EPD

Son of a Tailor har fået udarbejdet en livcyklusanalyse for deres made-to-order forretningsmodel 

LCA og EPD
LCA og EPD

Thomas Guld ApS kan fremvise en EPD på tagrør

LCA og EPD
LCA og EPD

Genbrugsklinkers potentiale fremhæves i ny EPD

LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD