Børsen bringer artikel om vores arbejde med indlejret CO2 og bæredygtighed i byggeriet

Artikel handler om Ejendomsselskabet Olav de Lindes projekt i den gamle postcentral på Ankersgade 12.
Transition har kortlagt den indlejrede CO2 i de bevarede konstruktioner, CO2 udledning til produktion af materialerne benyttet til renovering, samt CO2 udledning fra driften af bygningen set over en 50 årig periode.
Alle faser fra LCA er medtaget, og svaret var entydigt; der er en lavere klimabelastning ved at bevare bygningen og renovere den, end hvis man havde raget den ned og bygget en lignende bygning efter BR18.

Artikel kan læse på Børsen.dk; https://eavis.borsen.dk/titles/borsenbyggeri/10982/publications/5/pages/14
Kræver login