Søg
Close this search box.

Dato

31. januar 2019

Taktikdag i Transition

Taktikdag i Transition

Foto: Max Rosborg

Mandag var vi  samlet til taktik dag i Århus.

De fleste holder i disse dage møder om årshjul og strategi. Vi ved godt hvad vi skal, så vi mødes om hvordan vi brænder igennem på eksekvering. Derfor holder vi taktikdag.

2019 byder på mange store og spændende projekter, som indbyder til tværfaglighed, dygtige projektledere og en høj grad af planlægning og koordinering på tværs.

Alle indeværende projekter blev gennemgået og drøftet, så alle kunne komme med inputs og så alle ved hvem der laver hvad. Nu ved vi ikke bare hvad vi skal, men også hvordan vi gør det!

De store linjer der tegner projekterne i 2019 bliver Datadrevet energiledelse, Indeklima, Adfærd og Cirkulært byggeri – og så fortsætter vi selvfølgelig med vores borgerrettede aktiviteter samt vores energitoptimering i byggeriet og industrien.

Vi følger op 1. april i København og vi glæder os allerede.

Foto: Max Rosborg