Søg
Close this search box.

Dato

8. september 2015

Testcenter på Hvide Sande havn

Testcenter på Hvide Sande havn

Transition og Evershelters har i dag opsat et testcenter helt ud til vesterhavet på Hvide Sande havn i Ringkøbing-Skjern kommune. Der er blevet opsat shelter med måleudstyr og vejrdata, så vi kan få data på shelterets egenskaber.  Shelteret skal stå ubenyttet, for at undgå ubekendte variabler så som fugt, varme og CO2 fra mennesker eller andet, og dermed have et kontrolleret miljø at måle på, hvilket er afgørende for værdien af de målte data.

Der foretages målinger på beboede shelters i Irak og Uganda. Disse data har stor værdi for indblikket i indeklimaet i den faktiske brug og dermed de faktiske forhold, der vil gøre sig gældende i et lignende miljø.

Udover de faktiske indeklima data fra de tre destinationer, moduleres en BSim model, hvormed der kan foretages simuleringer af det termiske indeklima, fugtniveuaet, energiforbruget, dagslysforholdene og den naturlig ventilation.

Ved at sammenholde de simulerede data fra flere forskellige BSim modeller med de faktiske data fra målingerne på stedet, kan der ud fra et sæt af succeskriterier og præcisionkrav vælges den mest optimale simuleringsmodel i forhold til de faktiske egenskaber for Shelteret.

Når den endelig model er valgt, kan denne justeres løbende alt efter ændrede eller ønsker til ændrede forudsætninger. Forudsætninger kan spænde fra alt fra vejrdata i et bestemt land, demografi, benyttelsesprofil, ændrede materialer eller form.