Søg
Close this search box.

Dato

6. oktober 2015

Energiantropologi – ny diciplin i Transitions projekter

Energiantropologi – ny diciplin i Transitions projekter

Energiantropologiske undersøgelser af adfærdsbetinget energiforbrug har tydeligt vist, at det er menneskene bag energiforbrugene, som er de afgørende aktører i investeringen og anvendelsen af bæredygtige energiløsninger. Det er en vinkel som Transition mener kan være med til at understøtte transitionen til det bæredygtige samfund, og derfor ser energivirksomheden stort potentiale i inddragelsen af energiantropologi som ny disciplin i projekter inden for energiledelse og energioptimering.

Energiantropologiske essays


I takt med klimaforandringerne har flere borgere allerede taget valget om at leve mere bæredygtigt ved at investere i energioptimering. I transitionen til et bæredygtigt og grønt samfund, handler det altså ikke blot om menneskelig vilje, men også om måderne vi anvender energi på i praksis og ikke mindst, hvad det betyder for os og hvordan vi argumenterer for vores handlinger, bevidste som ubevidste. For hvor ofte, hvorfor og hvordan anvender vi egentlig energi i vores dagligdag?

Disse problemstillinger har en håndfuld danske antropologer og forskere arbejdet intensivt med inden for de seneste år. Energibranchen har nemlig fået øjnene op for, hvordan etnografiske undersøgelser kan bidrage til implementeringen af tekniske og socialt orienterede energiløsninger. Energiantropologi er som ny tværfaglig disciplin, inden for analyser af brugeradfærd, et felt i rivende udvikling. I de kommende uger vil vi løbende poste 5 essays, der leder op til en introduktion af, hvordan Transition vil arbejde med energiantropologi fremadrettet.

Essaysamlingen skitserer;

1. Energiantropologiens aktualitet

2. Den teknologiske udvikling og traditionen for arbejdet med energi

3. Teoretiske perspektiver på menneskelig adfærd og forbrug af energi

4. Etablering af den antropologiske ramme i energifeltet

5. Transitions energiantropologiske position.

Læs første essay her: Energiantropologiens aktualitet

Læs andet essay her: Den teknologiske udvikling og traditionen for arbejdet med energi

Læs tredje essay her: Teoretiske perspektiver på menneskelig adfærd og forbrug af energi

Læs fjerde essay her: Etablering af den antropologiske ramme i energifeltet

Læs femte essay her: Transitions energiantropologiske position