Søg
Close this search box.

Dato

19. oktober 2023

EU-projekt vil reducere kommerciel trafik i byområder

EU-projekt vil reducere kommerciel trafik i byområder

Vi er stolte af at kunne dele, at Transition er blevet udvalgt til at være en del af EU-projektet MoLo Hubs, som har til formål at reducere kommerciel trafik i byområder ved at kombinere grønne logistikmuligheder med mobilitetshubs. 

I dag bor 70% af EU’s population i byer og bynære områder. I 2050 forventes dette tal at stige til 83%. Urbanisering er ikke blot et udtryk for en høj befolkningstæthed, men også problemer med larm, luftforurening og en stigning i kommerciel trafik. 

I samarbejde med 12 partnere fra hele Europa vil vi i løbet af de næste fire år fremme bæredygtig mobilitet i europæiske byer, som en del af overgangen til en CO2-neutral økonomi. 

Projektets værtsbyer inkluderer Aalborg, Amsterdam, Borås, Hamborg og Mechelen, som alle ønsker at udvikle og implementere pilotprojekter, der på forskellig vis kombinerer mobilitetshubs med grønne logistikløsninger for at imødekomme udfordringer inden for genbrug, e-handel, farligt affald, pakkelevering og kommerciel trafik. 

Aalborg vil sætte cirka 30 pakkebokse op i byen, der kombinerer pakkelevering og indsamling af farligt affald og tekstilaffald. Dette pilotprojekt har til formål at reducere trafik fra varelevering og styrke den borgernære affaldsindsamling. 

Amsterdam vil reducere kommerciel trafik i byen ved at etablere et samlingspunkt, hvor håndværkere kan udskifte deres varevogn eller lastbil, når de kommer ind i byen, med en mere bæredygtig transportmulighed. 

Hamborg ønsker at tackle problemer med affaldshåndtering og bytrafik ved at etablere lokale steder at aflevere husholdningsaffald med fokus på de fraktioner, som borgerne i dag behøver en bil for at kunne aflevere på genbrugspladsen. 

Mechelen vil udforske forskellige muligheder for at koncentrere mobilitetshubs og logistikløsninger for at gøre dem mere attraktive og dermed øge brugen.  

Borås ønsker at udnytte den tværnationale læring fra MoLo Hubs-projektet til at teste forskellige pilotcases baseret på resultater fra de andre værtsbyer. Deres mål er at skabe løsninger, som kan tilpasses specifikke brugerbehov i byen.  

Vi ser frem til at fungere som videnspartner i projektet og assistere de europæiske værtspartnere med viden om design thinking, co-creation, bæredygtig forretningsudvikling og cirkulær økonomi.  

Efter vores opstartsmøde i Hamborg med de andre partnere, er vi mere end ivrige efter at komme i gang med at arbejde på, hvordan vi kan udvikle, teste og implementere disse pilotprojekter og reducere drivhusgasemissioner og bytrafik i regionerne. 

For mere information om projektet er du velkommen til at kontakte Jonathan Jakobsson og Emma Ladefoged Rasmussen