Søg
Close this search box.

Dato

27. september 2016

Kan man dele bil i Auning?

Kan man dele bil i Auning?

Det spørgsmål blev borgere i Auning stillet og svarene er blevet til en rapport, som du kan læse her på Norddjurs Kommunes hjemmeside. 

Norddjurs Kommune arbejder med at få etableret en delebilsordning i Auning. For at undersøge hvad der skal til for at oprette en delebilsordning i Auning, har Transition lavet interviews med en række borgere i Auning.

I undersøgelsen, udført i maj/juni 2016, udforskes det oplevede transportbehov samt holdninger til en delebilsordning bestående af el/hybridbiler hos en gruppe borgere i Auning. Der gives et indblik i borgernes daglige transport med det formål at undersøge potentialet for at ændre kørselsvaner samt øge borgernes mobilitet. Kørselsbehovet bru- ges desuden som grundlag for en beregning af den mindskede CO2 udledning, i tilfælde af delebilsordningen implementeres, ligesom borgernes behov, holdninger og barrierer benyttes til at komme med input til design af en potentiel delebilsordning. Således vil et fremtidigt delebilsprojekt, kunne opnå den maksimale tilpasning til byens behov.

Projektet tager udgangspunkt i ”Handleplan for bæredygtig energi Norddjurs Kom- mune 2013” og understøtter desuden målene i Djurs Mobilitetsstrategi, som har til for- mål at styrke sammenhængen mellem transporttilbuddene på Djursland samt sætte fo- kus på at gøre transport mere miljøvenlig.

Desuden kaster undersøgelsen lys over, hvad der adskiller en delebilsordning i en by på Aunings størrelse og beliggenhed, med delebilsordninger i andre byer.

Undersøgelsen er udarbejdet af vores antropolog Luise Møller Johansen:

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os.