Søg
Close this search box.

Dato

17. februar 2017

Transition og Sparenergi på Energiforum Danmark

Transition og Sparenergi på Energiforum Danmark

Transition har sammen med Viegand Maagøe på et 3-årigt projekt for Energistyrelsen, om at hjælpe private boligejere med at spare på energien. Projektet består for Transition primært af tre led; en rådgivningstelefon, borgerrettede aktiviteter, og energiantropologiske undersøgelser.

Energiforum Danmarks årsmøde med konference og udstilling afholdes den 7. og 8. marts på Nyborg Strand, og Transition og Viegand Maagøe deltager med konsulenter på vegne af rådgivningstjenesten for sparenergi.dk, for at udbrede kendskaben til de ydelser, som blandt andet kommunerne, har mulighed for at benytte sig af, som led i energisparende aktiviteter hos deres borgere.

Læs mere om det store årsmøde her:

To af de væsentligste ting som især har vakt interesse er:

Rådgivningstelefon

Der er etableret en telefonisk rådgivningstjeneste for private borgere, hvor vi bidrager med ekspertrådgivning omkring alt fra energioptimering og energirenovering til energimærkede vaskemaskiner.

Borgerrettede aktiviteter

Som andet led, arrangerer vi borgerrettede aktiviteter i samarbejde med kommuner eller foreninger.
Her holdes blandet andet oplæg for borgerene om, hvordan man bedst kan spare på energien, og med mulighed for at få en uforpligtende snak med en energirådgiver.