Søg
Close this search box.

Dato

7. december 2015

Transition til COP21

Transition til COP21

Det globlale energikompleks har undergået en grundlæggende forandring. Det fossiltbasserede energiproduktionsapparat er relevant og tilstedeværende men ikke ret meget længere. Transitionen er en realitet.

Det afgørende spørgsmål er, hvor hurtigt det går – og den hastighed kan måles i civilisationers undergang. Energi- og klimaministeren fra næste års værtsland Marokko beskrev, hvordan en stigning på 2 grader C vil betyde, at en række af østaterne vil stå under vand – ikke kun udviklingslande men i lige så høj grad en nation som Storbritanien. Summen af de nuværende ambitioner hos COP21 tyder på en temperaturstigning i størrelsesordnen 2.6-2.8 grader C.

foto

Alle de løsninger vi har brug for, for at accelerere transitionen findes allerede og blev præsenteret på konferencen – det der er brug for, er at tænke holistisk. Nogle af de centrale emner var mobilitet, energieffektivitet, CO2 opbevaring og videndeling. Vi kan ikke nøjes med med elbiler, vi skal tænke eko-mobilitet, hvor det ikke kun handler om, hvad vi transportere os i, men i højere grad om hvordan vi designer transport. Vi må ikke nøjes med at øge produktionen af vedvarende energi, vi skal sigte efter et optimum mellem mindst muligt forbrug og mest mulig vedvarende produktion. Byer behøver ikke at producere CO2, de kan via carbon capture absorbere mere energi end der forbruges. Som borgere og energiforbrugere behøver vi ikke vente på lovgivning og støtteordning, med den rette viden kan vi tage en aktiv rolle i transitionen. Der var flere løsninger, langt flere løsninger end der er problemer.

Det globlale energikompleks har undergået en grundlæggende forandring. Det fossiltbasserede energiproduktionsapparat er relevant og tilstedeværende men ikke ret meget længere. Spørgsmålet er hvor længe. Transitionen er en realitet. Spørgsmålet er hvornår.

foto 2[1]
foto 1