Søg
Close this search box.

Kunde

Gladsaxe Kommune

Opgaveperiode

2023

Område

Borgerrettet rådgivning
Energieffektivisering

Ansvarlig

210 energitjek bidrager til den grønne omstilling i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune har gjort energieffektiviseringen af private husstande til en nøgleprioritet i deres klimaplaner. Som en del af denne indsats tilbyder kommunen, i samarbejde med Transition, energitjek til boligejere. Dette med henblik på at skabe økonomiske besparelser og reducere borgernes CO2-udledning. 
Gladsaxe Kommune havde et ønske om at tilbyde energitjek til boligejere i kommunen for at fremme energirenoveringer, forbedre mobiliteten og skabe individuelle klimaprofiler for hver husstand. I den forbindelse valgte kommunen at samarbejde med Transition på baggrund af vores erfaring og ekspertise inden for netop energitjek og energirenoveringer.

Fokus på energirenoveringer, mobilitet og klimaprofiler

Som det første led i processen udvalgte Gladsaxe Kommune, hvilke borgere der skulle tilbydes et energitjek. Herefter har energirådgivere fra Transition været ude hos hver boligejer for at foretage en energigennemgang af boligen med fokus på potentielle energiforbedringer – altid med hensyn til boligejerens individuelle behov og økonomi. 

I forlængelse af energitjekket blev alle husstande tilbudt en gennemgang af deres transportmidler og -vaner samt indkøb og adfærd. Dette med henblik på at udarbejde klimaprofiler og lave mobilitetsrådgivning, som kan kortlægge bl.a. CO2-aftrykket fra husstandens forbrug og transportvaner.

Rapporter skal inspirere borgerne

Efter gennemgangen af boligerne og samtaler med borgerne udarbejdede vores energirådgivere individuelle energirapporter, mobilitetsrapporter og klimaprofiler. 

Energirapporterne sammenfattede tekniske beregninger på besparelsespotentialer samt anbefalinger til de identificerede potentialer. I mobilitetsrapporterne og klimaprofilerne er husstandenes forbrug og transportvaner gennemgået og de afledte udledninger beregnet. I dialog med borgerne har rådgiveren fundet en række tiltag til at optimere forbrugs- og transportvaner. Disse er belyst med anbefalinger og beregninger, som skal inspirere borgerne til, hvordan de kan ændre vaner for bl.a. at spare CO2. 

På baggrund af energitjekkene i 2023 har Gladsaxe Kommune modtaget en afrapportering på forventede og realiserede energibesparelser. 

Ved opfølgning hos 176 husstande er de realiserede resultater følgende:

Samlede resultater  

Udførte Energitjek 

210 

Boliger 

Foretaget opfølgninger 

176 

Boliger 

Energirenoverede boliger 

84 

Boliger 

Realiserede årlige kWh besparelser 

407.227 

kWh/år 

Realiserede årlige CO2 besparelser 

76.392 

kg/år 

Realiserede årlige økonomiske besparelser 

647.046 

kr./år 

Samlede investering 

2.850.560 

kr. 

Samlede tilbagebetalingstid 

4 

år 


Der er gennemgået en lang række boliger, der forventer at konvertere til fjernvarme, når denne udrulles i deres område. 84 husstande melder tilbage, at de forventer at konvertere til fjernvarme i fremtiden. Indfries disse forventninger kan nedenstående besparelser opnås.

Forventede besparelser ved varmekonverteringer 

Årlig energibesparelse 

119.257 

kWh/år 

Årlig økonomisk besparelse 

711.514 

kr./år 

Årlig CO2e-besparelser 

28.264 

kg/år 


Ønsker I også at tilbyde energitjek, mobilitetsrådgivning eller klimaprofiler til jeres borgere? Så kontakt Martin Svidt Pej og hør mere om jeres muligheder.

Andre cases som denne

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering

Syv kommuner fik udført energitjek hos private boligejere i 2023

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Energieffektivisering

Digitalisering og konvertering til varmepumper skaber fossilfrie varmekilder i Herning Kommune

Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Eurocon er klar til at udnytte deres cirkulære potentiale med en produktserviceaftale

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Vilcon ApS er blevet udstyret med strategi for deres bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Energieffektivisering

Vestas – Energirådgivning til industrien

Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Energieffektivisering

Favrskov Kommune – Energirenovering af offentlige ejendomme

Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering