Søg
Close this search box.

Kunde

Region Sjælland

Opgaveperiode

2023

Område

Cirkulær økonomi og strategi
Energieffektivisering

Ansvarlig

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Region Sjælland
Region Sjælland har et mål om, at Slagelse Sygehus skal være blandt verdens mest klimaførende sygehuse i verden. Derfor har Region Sjælland taget initiativ til et ambitiøst samarbejde. For at imødekomme ambitionen har Region Sjællands klimasekretariat og Slagelse Sygehus anmodet Transition om at bistå sygehuset med to opgaver:  
  1. At etablere en baseline for CO2e-emissioner fra Slagelse Sygehus med henblik på efterfølgende løbende at måle effekten af de tiltag, der bliver implementeret. 

  2. At udarbejde et konkret bruttokatalog over bæredygtighedstiltag som Slagelse Sygehus kan arbejde videre med.    

Det samlede projekt har afstedkommet tre leverancer: En klimaregnskabsrapport, et 360 graders bruttokatalog og en energiscreening.  

Klimaregnskabsrapport

Slagelse Sygehus’ klimaregnskab, som følger GHG protokollen, blev udarbejdet på baggrund af indkøbsstrømme og forbrugsmønstre ift. energi, opvarmning, kørsel osv. Der er blevet skabt en klimaregnskabsrapport med en samlet baseline for Slagelse Sygehus´ CO2e-aftryk inklusiv aktivitetsdrivere og emissionsfaktorer. Rapporten præsenterer Slagelse Sygehus’ CO2e baseline og dokumenter anvendt data, emissionsfaktorer og modelleringsvalg.   

Transition har udarbejdet et Excel-værktøj til beregning af sygehusets CO2e-aftryk nu og fremover. Derudover har Transition leveret anbefalinger til, hvordan datagrundlaget kan styrkes og optimeres gennem en yderligere forbedring af datasamling og –strukturering. Klimaregnskabsrapporten kan ses som et beslutningsværktøj til effektivisering og monitorering.

360 graders bruttokatalog

I samarbejde med Deloitte har Transition udarbejdet et 360 graders bruttokatalog over bedste-praksis inspiration, hvor tiltag, anslående CO2e-reduktioner, forudsætninger, tidsplan samt investerings- og driftsøkonomi indgår i. Derudover har Transition lavet en prioriteret plan med 5-10 konkrete og effektive tiltag, som kan implementeres på Slagelse Sygehus. 

Energiscreening

Transition har tilmed hjulpet Slagelse Sygehus med en energiscreening samt en rapport over energiscreening af Slagelse Sygehuset, som havde til formål at identificere mulige energibesparelser i bygningernes klimaskærm og perifere energianlæg, med særligt fokus på renoverings- og styringspotentialer. Derudover har Transition dannet et projektoverblik i Excel, der blandt andet muliggør filtrering af projekter. 

Sygehusets fremtidige fokus

Med de tre leverancer har Transition hjulpet Slagelse Kommune tættere på deres mål, om at blive et af verdens mest klimaførende sygehuse. Transitions analyse markerer ikke en afslutning, men et udgangspunkt for løbende forbedring og nytænkning. Med et solidt fundament er Slagelse Sygehus velplaceret til at møde fremtidens udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling af det behandlende sundhedsvæsen.   

I Transitions analyse af Slagelse Sygehus´ bæredygtighedsindsats har Transition udpeget vigtige forbedringsområder. Sygehusets fremtidige fokus bør være at fortsætte med at udvide områderne, hvorpå de ser på bæredygtighed, der rækker ud over egen drift og tjener som inspiration for hele sundhedssektoren i Region Sjælland. Transition anbefaler tiltag såsom cirkulær økonomi, energieffektivitet og reducering af medicinspild for at styrke en bæredygtig udvikling. Det er essentielt, at sygehuset fortsætter med at inkorporere bæredygtighedsprincipper i alle driftsområder, fra indkøb til patientpleje.   


Er du også interesseret i at få kompetencer eller hjælp til energiscreening, til at udarbejde en klimaregnskabsrapport eller en 360 graders analyse? Så kontakt os på info@transition.nu, og hør om dine muligheder. 

Andre cases som denne

Energieffektivisering

Syv kommuner fik udført energitjek hos private boligejere i 2023

Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Energieffektivisering

Digitalisering og konvertering til varmepumper skaber fossilfrie varmekilder i Herning Kommune

Energieffektivisering
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi