Transition hjælper jer, når I ønsker en bæredygtig omstilling med fokus på cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi handler om at holde produkter og materialer i kredsløb i længst muligt tid til den højest mulige værdi. Dette kræver nye måder at håndtere produkter og materialer så det sikres at de ikke bliver til affald, men at de i stedet for bliver genbrugt og genanvendt.

Den cirkulære økonomi er for alle og vi har erfaringer med at rådgive en bred vifte af virksomheder, der arbejder med; mode og tekstiler, byggeriet, plastik, energi og fødevarer.

Det kan vi hjælpe jer med

 • Udvikling af cirkulære forretningsmodeller
  Vi analyserer og udvikler cirkulære forretningsmodeller til din virksomhed. Vi gør det ved at analysere din virksomheds produkter og ambitioner og lave antropologiske undersøgelser for at finde kunderne og leverandørernes interesse og muligheder for at være en del af en ny cirkulær forretningsmodel.
 • Design Thinking Workshops
  Design Thinking er en kreativ og problemløsende tilgang og iterativ metode til at udvikle forandringsprocesser, innovative løsninger og definere potentialer. Vi bruger metoden i workshops til at udvikle løsninger i samarbejde med jeres medarbejdere for derved at sikre forankring i jeres organisation. Design Thinking kan bruges til at redesigne produkter og systemer såvel som forretningsmodeller ud fra cirkulære principper.
 • Service Blueprints
  Centralt for cirkulær økonomi er nytænkning af systemer og forretningsmodeller; eksempelvis take-back modeller, gensalg og produkt-som-service. Vi udvikler Service Blueprints som en visualisering og kortlægning af komplekse processer og involverede aktører – lige fra kundens perspektiv til bagvedliggende logistik og håndtering. Et komplet roadmap hjælper med at forstå de krydsfunktionelle touchpoints til implementering og fundering af nye partnerskaber.
 • Nye værdikæder og partnerskaber
  Vi udvikler nye værdikæder, som skal realisere cirkulære kredsløb, det vil sige at vi identificerer trinene og processen for, hvordan et produkt, som er blevet til affald kan blive til et nyt produkt igen. Dette kræver nye partnerskaber og derfor kortlægger vi og identificerer de partnerskaber, som er nødvendige for at realisere de cirkulære kredsløb.
 • Kortlægning og overblik over ressourcer til genbrug af materialer
  Vi kan kortlægge ressourcepotentialet i jeres bygninger – dvs. hvilke materialer de består af, og hvordan og hvor I kan genbruge dem. Vi beregner, hvor stor indlejret CO2 I har i jeres bygninger og hvor store miljøeffekter det har, hvis I viderefører materialerne til genbrug og genanvendelse i nye byggerier. Derudover rådgiver vi jer om, hvordan I skal nedrive bygningerne, så I bevarer materialerne bedst muligt. Vi hjælper desuden med at identificere aftagere til brugte byggematerialer ved en nedrivning eller med at identificere brugte byggematerialer, som kan bruges i nye byggerier.
 • Vurdering og etablering af industrielle symbioser
  Industrielle symbioser er når 2 eller flere virksomheder samarbejder om ressourcer, hvor en virksomheds affald bliver en anden virksomheds ressource. Vi finder symbiosemulighederne ved at kortlægge den strøm af ressourcer, der kommer ind og går ud af jeres virksomhed i form af energi, materialer og vand. F.eks. kan overskudsvarme fra køling i én virksomhed ofte bruges til opvarmning i en anden virksomhed. Vi hjælper helt fra start til implementering og organisering af symbiosesamarbejderne.
 • LCA / livscyklusanalyser / CO2-effekter
  Vi foretager livscyklusanalyser (LCA) på vores løsninger, så I får overblik over, hvor stort en CO2-effekt de forskellige løsninger giver.
 • LCC / totaløkonomiske analyser
  Vi analyserer jeres byggeri i forhold til alle relevante omkostninger over hele bygningens levetid – det såkaldte Life-Cycle Costing. På den måde får I et overblik over de langsigtede konsekvenser af den proces, I vælger, frem for kun at se på anlægsomkostningerne. Vi regner desuden økonomien ved de cirkulære forretningsmodeller og nye værdikædesamarbejder.

Vi arbejder med disse værktøjer i en række puljestøttede projekter målrettet små og mellemstore virksomheder. Vi arbejder blandt andet med virksomheder i CLEAN, Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) og Fremtidens Tekstilkrav.

Vi har bl.a. arbejdet med cirkulær økonomi i følgende projekter: