Transition hjælper jer, når I ønsker en bæredygtig omstilling med fokus på cirkulær økonomi. I kan minimere jeres miljøpåvirkning – bl.a. ved at se byggeaffald som en ressource, som I kan genbruge i jeres nybyggeri.

Det kan vi hjælpe jer med
Vi kan hjælpe jer med flere forskellige projekter inden for cirkulær økonomi:

 • LCA / livscyklusanalyser
  Vi foretager livscyklusanalyser (LCA) på jeres byggeri og renoveringer, så I får overblik over, hvor stort et CO2-aftryk de forskellige bygge- og renoveringsmetoder giver.
 • LCC / totaløkonomiske analyser
  Vi analyserer jeres byggeri i forhold til alle relevante omkostninger over hele bygningens levetid – det såkaldte Life-Cykle Costing. På den måde får I et overblik over de langsigtede konsekvenser af den proces, I vælger, frem for kun at se på anlægsomkostningerne.
 • Kortlægning af ressourcepotentiale
  Vi kan kortlægge ressourcepotentialet i jeres bygninger – dvs. hvilke materialer de består af, og hvordan og hvor I kan genbruge dem. Vi beregner, hvor store miljøeffekter det har, hvis I viderefører materialerne, og rådgiver jer om, hvordan I skal nedrive bygningerne, så I bevarer materialerne bedst muligt.
 • Vurdering af symbiosemuligheder
  Vi finder muligheder for symbiose, når flere virksomheder går sammen om cirkulære flows. I mange tilfælde kan den ene virksomheds affald nemlig blive den anden virksomheds ressource. Det gør vi ved at kortlægge det flow af ressourcer, der kommer ind og ud af jeres virksomhed i form af energi, affald og ressourcer. F.eks. kan overskudsvarme fra køling i én virksomhed ofte bruges til opvarmning i en anden virksomhed.

Det får I:
Vi leverer en rapport til jer med konkrete anbefalinger til, hvordan I bedst forbedrer jeres cirkulære flow ud fra jeres situation og de ønsker, I har for projektet.


Vil du høre mere om ydelsen?

Kathrine Brejnrod
Civilingeniør & Energirådgiver
Telefon: 4290 9323
e-mail: kathrine@transitiongroup.dk