Søg
Close this search box.

Kunde

Region Hovedstaden

Opgaveperiode

2023

Område

Antropologi og adfærd
Bæredygtighed i byggeriet

Ansvarlig

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
At styrke kompetencerne inden for cirkulær økonomi i byggeriet blandt bygherrer kræver en målrettet tilgang. Transition har arbejdet tæt sammen med Region Hovedstaden om at udvikle et koncept til en taskforce, der specifikt sigter mod at kompetenceopbygge initiativrige bygherrer med interesse for cirkulære løsninger, genbrug og nedrivning.

Region Hovedstadens mål med den nye taskforce er at kunne tilbyde rådgivning om cirkulær økonomi inden for byggerelaterede aktiviteter til bygherrer med interesse for området. Til gengæld skal bygherren bidrage med vidensdeling i form af cases om byggeprojekterne, som en form for betaling for den rådgivning, de modtager. 

Transitions opgave har været at udvikle et koncept for taskforcen, som blandt andet er baseret på en grundig målgruppeanalyse.

Fra idé til udvikling og koncept

Til at udvikle taskforce-konceptet har Transition gennemført 10 semistrukturerede interviews med forskellige bygherrer. Deltagerne i interviewene repræsenterede både bygherrer, der allerede arbejder aktivt med cirkulær økonomi, samt nogen, der har et ønske om at komme i gang. 

Interviewguiden blev udarbejdet af antropologer imens selve interviewene blev udført af personer med en byggefaglig baggrund. Bygherrerne blev under interviewene spurgt ind til deres tanker om en taskforce inden for cirkulær økonomi, deres rådgivningsbehov samt deres indstilling til vidensdeling som betalingsmiddel for rådgivningen. Resultaterne af interviewene afslørede en række tendenser og mønstre, som gjorde det muligt at identificere specifikke rådgivningsbehov hos målgruppen. 

Konceptet for taskforcen er blevet udformet som en proceslinje bestående af 4 faser; Bevaring, Nedrivning, Matchmaking og Udførsel, hvor bygherren placeres ud fra projektets specifikke udfordringer. Et rådgivningskorps bestående af personer med henholdsvis miljøtekniske, byggetekniske, juridiske og faglige kompetencer inden for cirkulær økonomi, kan matches med projektet ud fra den aktuelle placering på proceslinjen. Dette er med til at sikre en målrettet, tryghedsskabende og tilpasset rådgivning, som er i overensstemmelse med det specifikke projekt.

Er du også interesseret i at få kompetencer eller hjælp til at arbejde med cirkulære løsninger i byggerelaterede projekter? Så kontakt Line Nørmark Jakobsen, chef for Bæredygtighed i byggeriet, og hør om dine muligheder.

Andre cases som denne

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

JDH-BYG får rådgivning om LCA og materialevalg i ambitiøst byggeinitiativ

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet

Kommunernes Landsforening får CO₂-renoveringsværktøj til lokale bygherrer

Bæredygtighed i byggeriet
Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

Stråtagets Kontor har fået publiceret deres branche EPD

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD
Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

BurntWood har fået deres EPD publiceret på EPD Danmark

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning