Søg
Close this search box.

Kunde

Energistyrelsen

Opgaveperiode

07.2016-12.2016

Område

Antropologi og adfærd
Borgerrettet rådgivning

Ansvarlig

Energistyrelsen – Casebank

Energistyrelsen

Casebanken

I samarbejde med Energistyrelsen, har Transition udarbejdet inspirationshistorier fra helt almindelige borgere, som har lavet energirenoveringer på deres huse.

Resultater:

34 cases udarbejdet og uploadet på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk. Der blev gennemført interview og beregnet specifikke energibesparelser for alle.

Se Casebanken her: Casebanken

Udarbejdelse af historier

Disse inspirationshistorier er en del af casebanken på sparenergi.dk, hvor interesserede kan læse om de udvalgte borgeres egne erfaringer med forskellige energirenoveringstiltag. I udarbejdelsen af disse historier, har Transition udført interviews med borgerne, omkring hele processen fra start til slut, samt hvilken rådgivning de modtog for at påbegynde renoveringen, og hvilke specifikke udfordringer og fordele de oplevede i forbindelse med deres projekt.
Fortællingerne er således ment som inspiration fra én borger til andre. På den måde kan andre borgere få et troværdigt og personligt indblik i, hvilke erfaringer husejere med lignende problematikker eller samme hustyper har gjort sig, inden de selv overvejer at udføre en energirenovering.

Overblik

Hver case indeholder et overblik over, hvad investeringen har kostet, hvilket komfortmæssigt afkast der har været, og hvor stor en eventuel besparelse har været i varme- og elforbruget. Ud over de tekniske beskrivelser, er der også en kort præsentation af husets beboere, for at fremme troværdigheden overfor nye borgere, der ønsker en energirenovering, og for at få et indblik i, hvilke og hvor mange personer, der bor i huset.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at give private borgere inspiration til at udføre en energirenovering i deres eget hjem ud fra andre borgeres personlige erfaringer.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Borgerrettet rådgivning, Cirkulær økonomi og strategi

Beregningskerner og arketyper skal sikre den gode klimakommunikation

Borgerrettet rådgivning, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Antropologisk undersøgelse af barrierer for udfasning af gasfyr

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering

Udvikling af datamodel for virtuelle energimærker

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering