Søg
Close this search box.

Kunde

Frederikshavn Kommune

Opgaveperiode

2020-2021

Område

Bæredygtighed i byggeriet
Cirkulær økonomi og strategi

Ansvarlig

Ny daginstitution i Frederikshavn Kommune blev mere bæredygtig

Frederikshavn Kommune

Hvordan kan bæredygtighed tænkes ind i ombygningen af Frydenstrandskolen i Frederikshavn Kommune? Og hvordan prioriteres der i byggeriet mellem forskellige parametre som CO2-besparelser, økonomi og indeklima? Dette har Transition hjulpet med gennem en række LCA-beregninger og inspiration fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.

I 2014 besluttede Frederikshavn Kommune at etablere en ny daginstitution i en afdeling af den eksisterende folkeskole, Frydenstrandskolen, og i 2018 gik projektets første etape i gang. Kommunen ønskede at indarbejde et større fokus på bæredygtighed i projektet, men manglede de nødvendige ressourcer for at udfolde dette. Derfor hjalp Transition kommunen med at søge om støtte fra Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter, hvilket gav mulighed for en dybdegående rådgivning i valg af både nye og genanvendte byggematerialer. Rådgivningen har blandt andet betydet en samlet CO2-besparelse på 50 ton og klædt kommunen godt på til fremtidige projekter. 

Detaljerede analyser af byggematerialerne gjorde prioriteringer nemmere

Udgangspunktet for Transitions arbejde med bæredygtighed i forbindelse med ombygningen, var en række anerkendte metoder og tilgange for at kortlægge og systematisere byggematerialer. Dette indebar blandt andet hvilke materialer, der var bedst i et livscyklusperspektiv samt hvordan skolens nuværende materialer kunne genanvendes bedst muligt. I kortlægningen af materialernes CO2-belastning lavede Transition en LCA og til vurderingen af materialernes totaløkonomi blev der lavet en LCC-beregning. Sammen med en vurdering af indeklimaet ift. bl.a. akustik og afgasning, var dette de tre overordnede parametre de forskellige byggematerialer blev vurderet ud fra.  

Transitions kortlægning af byggematerialer gennemgik en lang række af mulige løsninger ift. gulve, maling, belægning, belysning, tag, skillevægge og lofter. På baggrund heraf blev der for hver gennemgang anbefalet en helt konkret løsning, der tog højde for både CO2-udledning, totaløkonomi, indeklima samt andre parametre som æstetik.  Dette gav Frederikshavn Kommune en konkret gennemgang og kortlægning af alle relevante byggematerialer helt ned i detaljen.

Frederikshavn Kommune er klar på at fortsætte arbejdet i fremtidige projekter

Projektet har været en stor succes og skabt værdi både i det konkrete projekt på Frydenstrandskolen og for kommunens fremtidige arbejde med valg af bæredygtige byggematerialer. Transitions arbejde med at rådgive og kortlægge byggematerialer har givet Frederikshavn Kommune et stort indblik i metoder som LCA- og LCC-beregninger samt et mere nuanceret billede af, hvordan de træffer de rigtige materialevalg – både ift. klimamæssig bæredygtighed, økonomi og design. Grobunden er skabt for en værktøjskasse, der kan tages med i fremtidige opgaver, også selvom der ikke er krav til fx Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Projektet har altså klædt Frederikshavn Kommune på til at træffe de bedste beslutninger om byggematerialer i ombygningen af Frydenstrandskolen, og hvordan de fremover kan arbejde mere nuanceret med bæredygtighed i forskellige byggeprojekter. 

Andre cases som denne

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD

JDH-BYG får rådgivning om LCA og materialevalg i ambitiøst byggeinitiativ

Bæredygtighed i byggeriet, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi