Søg
Close this search box.

Kunde

Hvidovre kommune

Opgaveperiode

2019

Område

Antropologi og adfærd
Indeklima

Ansvarlig

Viden om adfærdsmønstre på skoler kan hjælpe Hvidovre Kommune med at forbedre indeklima

Hvidovre kommune

Hvordan sikrer man et bedre indeklima på landets folkeskoler? Udover tekniske tiltag er det nødvendigt at undersøge, hvordan elever og lærere bruger lokalerne, og hvordan de oplever indeklimaet. Derfor har Transition udført en antropologisk undersøgelse for Hvidovre Kommune som en del af kommunens strategiske indeklimaplan.

Flere undersøgelser viser, at dårligt indeklima har betydning for børns trivsel og påvirker deres udbytte af skolearbejdet – og dermed præstation. Med folkeskolereformen fra 2014 er danske folkeskoler tilmed blandt de skoler i verden, hvor børnene tilbringer mest tid, og det er derfor ekstra vigtigt at sørge for, at de opholder sig i skolelokaler med ordentligt indeklima. Hvidovre Kommune har sat sig for at udføre en indeklimaplan, der skal forbedre børnenes trivsel, læring og udvikling.

Kortlægning af oplevelser og adfærd

Som et led i udviklingen af Hvidovre Kommunes indeklimaplan har Transition undersøgt, dels hvordan indeklimaet opleves, og dels hvordan skolen benyttes i praksis på tre testskoler.
Med ”indeklima” menes luftens kvalitet, temperatur og træk, dagslys og kunstig belysning, samt støj og akustik. Den antropologiske undersøgelse afdækkede adfærdsmønstre hos skolens elever og personale. Der var fokus på, hvordan skolens brugere oplever indeklimaet i dagligdagen og hvordan deres vaner påvirker indeklimastilstanden – herunder også hvilke barrierer der kan stå i vejen for at ændre bestemte adfærdsmønstre. Undersøgelsen bestod af dybdegående interviews med lærere og observation af både lærere og elevers adfærd i klasselokalerne.

Hvidovre Kommune får viden om, hvor det er relevant at sætte ind

Den antropologiske undersøgelse ledte til indsigter i, hvordan skolens lokaler og områder bliver benyttet, og hvordan lærer og elever påvirker rummet – og hvordan rummet påvirker dem. Det betød, at det var muligt for Hvidovre Kommune at se, hvilke barrierer der kan være i de fysiske rammer for det gode indeklima, og dermed hvor det er relevant at sætte ind. På den måde er den antropologiske tilgang både et relevant og vigtigt supplement til ingeniørtekniske og arkitektoniske tiltag, når Hvidovre Kommune arbejder med at forbedre indeklimaet på folkeskolerne.

Arbejdet med den strategiske indeklimaplan for folkeskoler i Hvide Ovre Kommune er støttet af Realdanias pulje til pilotprojekter, hvor 12 udvalgte kommuner udfører strategiske indeklimaplaner. Projektet er desuden blevet udført i samarbejde med Viegand Maagøe.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Indeklima

Indeklimaværktøj har kortlagt det sandsynlige indeklima på 208 folkeskoler og i 269 daginstitutioner

Indeklima
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Energieffektivisering, Indeklima

Folkekirken Voldum-Rud’s præstegård fik grundig energioptimering

Energieffektivisering, Indeklima
Indeklima

Indeklimaværktøj gør det nemmere at igangsætte renoveringer i kommunerne

Indeklima
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning