Søg
Close this search box.

Kunde

Silkeborg Kommune

Opgaveperiode

2021

Område

Indeklima

Ansvarlig

Indeklimaværktøj gør det nemmere at igangsætte renoveringer i kommunerne

Silkeborg Kommune

For mange kommuner er indeklimaet på folkeskolerne en stor udfordring og derfor har særligt kommuner med mange folkeskoler manglet et værktøj, der, uden et stort antal målinger, kan give et indblik i, hvordan det står til med indeklimaet. I samarbejde med DCUM og Realdania har Transition udviklet et sådant værktøj, der gør det håndgribeligt for kommuner at forbedre indeklimaet.

Transition har allerede hjulpet en lang række kommuner med at udarbejde strategiske indeklimaplaner og oplevede i den forbindelse, at der manglede et screeningsværktøj, der kunne hjælpe kommunerne med at beslutte, hvordan renoveringen af kommunernes skoler skulle gribes an. I alt er der pr. dags dato screenet 140 skoler og 5500 klasselokaler i syv kommuner og flere screeninger er planlagt. Værktøjet har derfor stort potentiale til at sætte gang i arbejdet med at skabe bedre indeklima på landets folkeskoler og institutioner.

Simpelt værktøj skaber overblik i Silkeborg Kommune

Indeklimaværktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Transition og DCUM og startede i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune havde afsat midlerne til forbedring af indeklima på kommunens folkeskoler, men manglede et simpelt overblik over hvilke skoler, der trængte mest.

Det udviklede indeklimaværktøj kan give kommunen et estimat for indeklimakvaliteten helt ned på lokaleniveau – uden at kommunen skal foretage komplicerede målinger.  Værktøjet differentierer på de fire indeklimaparametre: Belysning, akustisk indeklima, termisk indeklima og atmosfærisk indeklima. Det er således muligt at vurdere, hvordan det står til i hvert enkelt lokale på hvert parameter. Selvom værktøjet ikke kræver mange målinger, er det ganske præcist: Indeklimaeksperter har været med til at præcisionsteste værktøjet overfor almindelige indeklimamålinger. Dette viste et sammenfald på 93%.

De fire indeklimaparametre bliver kategoriseret på en rød-gul-grøn skala, og indeklimaværktøjet gør det muligt at tage højde for variationer, hvis skolen er renoveret af flere omgange. Derudover kan det estimere en økonomisk omkostning for at renovere et specifikt lokale. Dertil kommer, at værktøjet er simpelt nok til, at det ikke behøver være en ingeniør, der bruger det, og kan bruges af eksempelvis skolens serviceleder eller en lærer. Karaktererne for lokalerne opsummeres i en indeklimaprofil for skolen og det samme på kommuneplan. På den måde får kommunen et overblik over, hvor langt den er for at komme i mål med et godt og sundt indeklima.

Metoden har også fået succes i Randers og Frederikshavn Kommune

Selvom projektet startede i Silkeborg Kommune, er værktøjet blevet videreudviklet i samarbejde med Randers Kommune og Frederikshavn Kommune. Her har metoden fået bred politisk opbakning og finansiering. I Randers Kommune er der på baggrund af indeklimaværktøjet afsat budgetmidler til indeklimarenoveringer i kommunen, herunder alle de renoveringsprojekter, værktøjet har foreslået. Frederikshavn Kommune har efter stor succes med værktøjet gjort det til en del af deres facility management program. Den første skole er også blevet totalrenoveret på baggrund af indeklimaværktøjet.

Det bliver nemmere at forbedre indeklimaet

Indeklimaværktøjet har været en stor hjælp for både Silkeborg, Randers og Frederikshavn kommune, idet metoden er let anvendelig, og hurtigt og effektivt har givet et grundigt overblik over tilstanden i kommunen generelt, på de enkelte folkeskoler og i skolernes specifikke lokaler. Værktøjet har stort potentiale til at blive udbredt til flere kommuner og flere områder. Lige nu arbejdes der på at udvide værktøjet til plejecentre og daginstitutioner. Desuden er værktøjet så tilgængeligt, at det ikke kræver konsulentydelser at benytte. Værktøjet kan både fungere som strategisk redskab for kommunerne ved at gøre det nemmere at tage beslutninger om, hvor de skal sætte ind eller hvor de politisk skal allokere midler. Samtidig bliver det muligt at sammenligne indeklima på skoler på tværs af kommuner. Alt i alt et simpelt indeklimaværktøj der kan gøre det håndgribeligt at lave store og nødvendige forbedringer af indeklimaet i landets skoler og institutioner.
 

Andre cases som denne

Indeklima

Indeklimaværktøj har kortlagt det sandsynlige indeklima på 208 folkeskoler og i 269 daginstitutioner

Indeklima
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Energieffektivisering, Indeklima

Folkekirken Voldum-Rud’s præstegård fik grundig energioptimering

Energieffektivisering, Indeklima
Indeklima

I en svømmehal i Randers Kommune bliver energi- og indeklimaprojekter en realitet

Indeklima
Indeklima

Solfilm på folkeskoler i Albertslund Kommune giver bedre indeklima

Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Viden om adfærdsmønstre på skoler kan hjælpe Hvidovre Kommune med at forbedre indeklima

Antropologi og adfærd, Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Albertslund Kommunes strategiske indeklimaplan fokuserer på både renovering og involvering

Antropologi og adfærd, Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Ballerup Kommune vil forbedre indeklimaet

Antropologi og adfærd, Indeklima
Indeklima

Indeklimaplan for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Indeklima