Søg
Close this search box.

Kunde

Albertslund kommune

Opgaveperiode

2019

Område

Antropologi og adfærd
Indeklima

Ansvarlig

Albertslund Kommunes strategiske indeklimaplan fokuserer på både renovering og involvering

Albertslund kommune

Albertslund Kommune har en vision om at forbedre indeklimaet på folkeskolerne. For at gøre dén vision til en realitet, har Transition hjulpet med at udvikle en strategisk indeklimaplan.

I 91 procent af Danmarks klasselokaler bliver grænseværdierne for CO2-koncentrationen overskredet i løbet af en skoledag – det viser Masseeksperimentet foretaget af DTU. Samtidig viser undersøgelser også, at et dårligt indeklima går ud over elevernes indlæring og sundhed. Derfor vil Albertslund Kommune sikre et bedre indeklima for eleverne i Albertslund Kommune. Et godt sted at starte er med en plan for området. Transition har været med til at udarbejde en strategisk indeklimaplan for kommunen, der både fungerer som en strategi for renovering af skolerne og involvering af elever og lærere i arbejdet for at forbedre indeklimaet.

Transition lavede tværfaglige baggrundsanalyser

Arbejdet med indeklimaplanen for Albertslunds folkeskoler var todelt. Første del handle om at udvikle selve strategien. Her startede Transition med at udføre fire baggrundsanalyser af indeklimaet: Fysiske screeninger af lokalerne, analyse af indeklimadata, spørgeskemaundersøgelser og antropologiske observationer af elevers adfærd. Undersøgelserne var designet sådan for at komme hele vejen rundt om indeklimaet.

En indeklimastrategi blev udviklet

Ud fra den omfangsrige, tværfaglige undersøgelse af skolernes indeklima kom Transition med anbefalinger til renoveringer, tiltag og prioriteringer, og Albertslund kunne sætte sine mål for forbedringen af skolernes indeklima. Det endte med en strategi, der indeholder planer over konkrete tiltag på de enkelte skoler samt kommunens målsætninger om de fire indeklimaområder; termisk indeklima, atmosfærisk indeklima, belysning og akustisk indeklima.

Involvering af lærere og elever

Anden del af arbejdet med indeklimaplanen handlede om at sætte gang i adfærdsændringer på skolerne – med udgangspunkt i de behov for tiltag, som undersøgelserne viste. Det blev implementeret i strategien, hvordan skolernes elever og lærere kan udføre aktiviteter med fokus på leg med og læring om indeklima. I løbet af 2021 vil Albertslund Kommune arbejde med at etablere en indeklimauge for udvalgte indeklimaklasser. Konceptet med indeklimaklasser blev testet i løbet af processen med udvikling af indeklimaplanen.

En indsats for et bedre indeklima

Transitions baggrundsanalyser betød, at Albertslund Kommune kunne få en strategisk indeklimaplan med planlagte og prioriterede tiltag til at forbedre indeklimaet på kommunens folkeskoler. Samtidig har kommunen fået en indgang til at udvikle gode indeklimatiltag, der kan bruges år efter år på de klassetrin, hvor det er relevant, og på den måde involvere elever og lærere og øge deres bevidsthed om indeklima. Albertslund Kommune har nu mulighed for at forsætte indeklimaindsatsen og sørge for, at kommunens folkeskoleelever kommer til at modtage undervisning i et sundt indeklima.

Selve udviklingen af den strategiske indeklimaplan indgik som en del af Realdanias
pulje til pilotprojekter, hvor udvalgte kommuner udfærdigede strategiske indeklimaplaner.

Projektet blev udført i tæt samarbejde med Albertslund Kommune og Gate 21.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Indeklima

Indeklimaværktøj har kortlagt det sandsynlige indeklima på 208 folkeskoler og i 269 daginstitutioner

Indeklima
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Energieffektivisering, Indeklima

Folkekirken Voldum-Rud’s præstegård fik grundig energioptimering

Energieffektivisering, Indeklima
Indeklima

Indeklimaværktøj gør det nemmere at igangsætte renoveringer i kommunerne

Indeklima
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning