Søg
Close this search box.

Kunde

Q8

Opgaveperiode

2021

Område

Antropologi og adfærd
Energieffektivisering

Ansvarlig

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Brændstofvirksomheden Q8 har ambitioner om bæredygtig drift. Det indebærer blandt andet, at tankstationerne i Danmark skal drives ved mindst mulig miljøpåvirkning. Transition har lavet energiscreeninger, hvor et sammenspil mellem energifaglige og antropologiske kompetencer har ført til konkrete energioptimeringsforslag.

Transition gennemførte energiscreeninger og antropologiske undersøgelser på to repræsentative Q8-lokationer– en døgnåben og en ikke-døgnåben butik. Formålet var hermed at identificere potentialer for  energioptimeringer.  

Energikortlægning afslører potentialer for energioptimering

Screeningerne bestod først og fremmest af en energikortlægning af elforbruget til retail hardware, for at finde ud af, hvordan energiforbruget fordeler sig på forskellige områder. Med udgangspunkt i kortlægningen var det muligt at identificere besparelsespotentialer og dermed konkrete besparelsesforslag til energioptimeringer. Det er vigtigt både at være bevidst om, hvilket retail hardware Q8 har på deres stationer i dag og hvad de får leveret af leverandører, hvis varer de sælger i butikken. Derfor udførte Transition en undersøgelse af kravspecifikationer til energieffektiviseringer, Q8 kan stille til sine underleverandører, som leverer branded retail.  

Antropologiske kompetencer var en del af screeningen

En af vores kernekompetencer er at kombinere tekniske screeninger med antropologiske undersøgelser, når det kommer til at øge bæredygtigheden i forskellige projekter. Udover at bringe energifaglige kompetencer i spil har Transition derfor også anvendt antropologiske kompetencer i kortlægningen. Dette har blandt andet involveret at indsamle data om arbejdsgange samt brugs- og driftsmønstre. Gennem observationer og samtaler med medarbejdere har det været muligt at få øje på vaner og praksisser, og dermed hvilke adfærdsændringer der kan være med til at sænke energiforbruget.  

Et springbræt til bæredygtige stationer

Udover at have fået kortlagt energiforbruget for de to lokationer, har Q8 altså fået en række konkrete besparelsesforslag og desuden anbefalinger til kravspecifikationer, som Q8 kan stille deres underleverandører og selv handle efter internt. Ikke mindst har Q8 fået en oversigt over fokuspunkter til adfærdsmæssige tiltag blandt personalet, som også er en essentiel del af at sikre bæredygtig drift på tankstationerne. Transitions forslag og fokusområder kan både blive anvendt af de to udvalgte Q8 stationer som målestok for stationernes indsatser, og kan desuden fungere som springbræt til at implementere lignende tiltag på tværs af koncernen. Hermed er det muligt for Q8 at arbejde med at reducere deres CO2-udledning og en mere bæredygtig drift, som dertil også vil resultere i rentable energiforbrugsbesparelser som vil påvirke koncernens bundlinje positivt. 

Andre cases som denne

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering

210 energitjek bidrager til den grønne omstilling i Gladsaxe Kommune

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering
Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering

Syv kommuner fik udført energitjek hos private boligejere i 2023

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Energieffektivisering

Digitalisering og konvertering til varmepumper skaber fossilfrie varmekilder i Herning Kommune

Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Eurocon er klar til at udnytte deres cirkulære potentiale med en produktserviceaftale

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Vilcon ApS er blevet udstyret med strategi for deres bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Energieffektivisering

Vestas – Energirådgivning til industrien

Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning